👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige/Norden, höstterminen 18.

Skapad 2018-10-10 18:59 i Ätranskolan Falkenberg
Eleverna ska få lära sig några av Sveriges största städer, sjöar, hav och berg. De ska även få lära sig vilka länder, städer och hav som ingår i Norden. De ska även kunskap om Sveriges natur.
Grundskola 3 – 5 SO (år 1-3) Geografi
Du ska lära dig namnen på de flesta av Sveriges landskap och hur Sverige är indelat i Götaland, Svealand och Norrland. Du ska även lära dig var några av våra största städer är belägna och vad Sveriges största sjöar och berg heter. Du ska veta vilka länder och hav som ingår i Norden och dessa länders huvudstäder.

Innehåll

Syfte och förmågor som ska utvecklas.

Genom att studera kartor, se filmer och läsa så lär du dig Sveriges landskap, var de största städerna, berg, sjöar och hav ligger och heter, samt vilka länder som ingår i Norden. Du ska även få en inblick i hur naturen i Sveriges ser ut på olika platser.

Bedömning - vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på hur väl du kan peka ut landskapen och tala om vad olika städer är belägna. Du ska också veta namnen på de största sjöarna och några berg i Sverige samt veta vilka länder som ingår i Norden.

Undervisning och arbetsformer.

Du kommer att få se filmer som behandlar Sveriges olika landskap och vi kommer att fördjupa oss genom att läsa om landskapen. Genom arbetsblad kommer du att få kunskap om olika områden inom Sveriges olika delar. Utifrån filmerna kommer du sedan tillsammans med klasskamraterna att föra en diskussion om vad det är i naturen som skiljer sig åt i Sverige och vad det beror på. Vi kommer också att arbeta med Nordens länder och huvudstäder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6