Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, årskurs 4

Skapad 2018-10-10 19:10 i Almekärrsskolan Lerum
Engelska åk 4
Grundskola 4 Engelska
Engelska som språk är modersmål i flera utav världens länder och även ett språk som många får lära sig i skolan. Nu är det din tur att träna upp din engelska så att du kan nå ut till ännu fler människor, både i Sverige och ute i världen. I årskurs 4 ska vi läsa och skriva texter, samtala och leka på engelska. Vi kommer också att se på film och utforska språket med digitala hjälpmedel samt träna på att försöka uttrycka oss på engelska i så stor utsträckning som möjligt. Good luck!

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

Arbetsområdets mål

Du som elev ska: 

 • delta i enkla former av samtal och dialoger (vardagliga saker, intressen och aktiviteter m.m.)

 • kunna meddela sig i enkel form i tal och skrift.

 • förstå skrifter (instruktioner i boken, utvalda texter, läsförståelse-övningar m.m.)

 • förstå muntlig engelska (instruktioner, hörövningar, film m.m.)

 

Undervisning

Du som elev kommer att få tillfälle att:

 • tala enkla engelska fraser i diskussioner, dramaövningar och lekar m.m.
 • läsa texter om vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • förstå skriftliga instruktioner och andra läsförståelseövningar.
 • träna dig på att skriva bl.a. brev, enkla sagor m.m.
 • träna grundläggande språklära och grammatik på olika sätt, bl.a. i textboken, arbetsboken, på enskilda papper samt digitalt.
 • träna din hörförståelse genom att se på filmer/videoklipp, öva på olika hörförståelseuppgifter, lyssna på ljudfiler, följa muntliga instruktioner mm.

 

Bedömning

Du bedöms i din förmåga att:

 • att kunna föra en enkel dialog eller ett samtal om t.ex. dig själv och din familj, väder, fritid, intressen osv.
 • att kunna formulera dig i skrift, t.ex. genom en brevvariant.
 • att kunna förstå innehållet i engelska texter samt skriftliga instruktioner.
 • att förstå innehållet i talad engelska (t.ex. muntliga instruktioner av läraren, samtal, hörövningar mm.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: