👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - ordklasser

Skapad 2018-10-10 19:11 i Påarps skola Helsingborg
Vi arbetar under 12 veckor med substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner och pronomen.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar under 12 veckor med substantiv, adjektiv, verb, adverb, prepositioner och pronomen.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska stimulera eleverna intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. 

Det här ska vi göra


- genomgångar i liten grupp

- arbeta med substantiv

- arbeta med adjektiv

- arbeta med verb

- arbeta med adverb

- arbeta med pronomen

- arbeta med prepositioner

- titta på UR-GrammatikbolagetDet här ska vi bedöma

din förmåga att

- förstå substantivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett substantiv är (singular, plural, bestämd och obestämd form)
- förstå adjektivens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett adjektiv är (komparera)
- förstå verbens uppbyggnad samt kunna beskriva vad ett verb är (tempus)
- förstå och kunna använda de vanligaste pronomen på ett korrekt sätt
- förstå och kunna använda de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt
- förstå och kunna beskriva vad ett adverb är


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Grammatik

Grammatik

Osäker
Säker
Mycket säker
Substantiv
Eleven vet vad ett substantiv är och kan förklara vad substantiv är så någon annan förstår. Eleven vet skillnaden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett substantiv är för någon annan så att den förstår. Eleven kan med hjälp och stöd förklara skillnaden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett substantiv är för någon annan så den förstår. Jag kan på ett mycket enkelt sätt förklara skillanden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Eleven kan förklara vad ett substantiv är för någon annan så den förstår. Eleven kan förklara skillnaden mellan singular, plural och bestäm och obestämd form.
Adjektiv
Eleven vet vad ett adjektiv är och kan förklara så någon annan förstår. Eleven kan också komparera ett adjektiv samt namnge de olika komparationsformerna.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett adjektiv är för någon annan så den förstår. Eleven kan med hjälp och stöd komparera ett adjektiv samt med stöd namnge de olika komparationsformerna.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett adjektiv är för någon annan så att den förstår. Eleven kan komparera ett adjektiv och självständigt namnge de olika komparationsformerna.
Eleven kan tydligt förklara vad ett adjektiv är för någon annan så att den förstår. Eleven kan tydligt förklara vad det betyder att komparera ett adjektiv och vet hur man ska komparera adjektiv. Kan utifrån givna komparationsformer komparera adjektivet.
Verb
Eleven vet vad ett verb är och kan förklara så någon annan förstår. Eleven kan verbets olika former så som tidsformerna och uppslagsformen.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett verb är för någon annan så att den förstår. Eleven kan med hjälp och stöd komma på de olika tidsformerna och vet hur man ska använda dem.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett verb är för någon annan så att den förstår. Eleven kan på ett mycket enkelt sätt beskriva de olika tidsformerna och vet hur man ska använda dem.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad ett verb är för någon annan så att den förstår. Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva de olika tidsformerna och är säker på hur man ska använda dem.
Pronomen
Jag vet vad ett pronomen är och jag kan förklara så att någon annan förstår. Jag kan använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan med hjälp av stöd förklara vad ett pronomen är för någon annan så att den förstår. Eleven kan med hjälp och stöd använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett pronomen är för någon annan så att den förstår. Eleven kan på ett mycket enkelt sätt använda några av pronomen på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad ett pronomen är för någon annan så att den förstår. Eleven kan på ett enkelt sätt använda de flesta av pronomen på ett korrekt sätt.
Prepositioner
Jag vet vad en preposition är och kan förklara för någon annan så att den förstår. Eleven kan använda de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt.
Eleven kan med hjälp av stöd förklara vad en preposition är för någon annan så att den förstår. Eleven kan med hjälp använda dem på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad en preposition är för någon annan så att den förstår. Eleven kan på ett mycket enkelt sätt använda några av de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad en preposition är för någon annan så den förstår. Eleven kan på ett enkelt sätt använda några av de vanligaste prepositionerna på ett korrekt sätt.
Adverb
Eleven vet vad ett adverb är och kan förklara så någon annan förstår.
Eleven kan med hjälp av stödfrågor förklara vad ett adverb är för någon annan så att den förstår. Eleven känner till vad adverb fyller för funktion i det svenska språket och förklarar det med stöd.
Eleven kan på ett mycket enkelt sätt förklara vad ett adverb är för någon annan så att den förstår. Eleven känner till vad adverb fyller för funktion i det svenska språket och förklarar detta.
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara vad ett adverb är för någon annan så att den förstår. Eleven känner till vad adverb fyller för funktion i det svenska språket och förklarar självständigt detta.