Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Tal

Skapad 2018-10-10 20:42 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Arbetsområdet omfattar multiplikation och division med små och stora tal, negativa tal, samt potenser.

Innehåll

Du ska kunna:  

 • Positionssystemet (ental, tiotal, hundratal, tiondel, hundradel…) 

 • Multiplicera och dividera med 10, 100 & 1000 

 • Multiplicera tal med 0,5; 0,1; 0,01; 0,001… (för dig som vill vidare ska du även kunna multiplicera med andra decimaltal) 

 • Dividera tal med 0,5; 0,1; 0,01; 0,001… (för dig som vill vidare ska du även kunna dividera heltal med t ex 0,3; 0,9...) 

 

 • Förstå innebörden av och storleksordna negativa tal 

 • Göra beräkningar med negativa tal, i första hand addition och subtraktion och därefter multiplikation och division. 

 • Prioriteringsregler. 

 • Förstå innebörden av tal i potensform och göra beräkningar med dessa.  

 • Begreppen bas och exponent. 

 • Skriva tal som tiopotens och i grundpotensform. 

 • Skriva om tal i tiopotensform och grundpotensform till vanlig form. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Arbetsområde Tal åk 8 HT18

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
P1: Du löser uppgiften fullständigt utan tiopotenser. P2: Du gör en korrekt beräkning utan att använda tiopotenser. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. P1: Näst löst P2: Påbörjad lösning, en beräkning
P1: Du löser uppgiften fullständigt med tiopotenser. P2: Du gör en korrekt beräkning som endast innehåller en del av problemet. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. P1: P2: Fler än E
P2: Du löser uppgiften fullständigt och effektivt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. P1: P2:
Begrepp
Du har kunskaper om några matematiska begrepp t.ex. negativa tal, motsatta tal och potenser. B1: 3/5 B2: 2/5
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl fungerande sätt. B1: 5/5 B2: 3/5
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett väl fungerande sätt. B1: 5/5 B2: 5/5
Metod
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar. M1: B, D, E (M2)
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat. M1: B, D, E, A, en till M2: 1/3
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat. M1: B, D, E, A, en till (5/7) M2: 2/3
Kommunikation
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa och du förstår det K1:Påbörjad lösning, nästan fullt + förslag
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet och du förstår och använder matematiskt språk. K1: Fullständig lösning, förslag + motivering (ett räcker)
Resonemang
Du för ett resonemang som går att följa. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang. R2:
Du för ett resonemang med god struktur. Du motiverar dina val med utvecklade matematiska resonemang. R2:
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssättet. Du motiverar dina val med välutvecklade matematiska resonemang. R2:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: