Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera egen lektion 9a 2020/2021

Skapad 2018-10-11 08:19 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Du skall få utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera en egen lektion.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll samt konkretiserade mål
Du skall utveckla din förmåga att sätta upp mål för samt planera träning.
Du skall utveckla din förmåga att utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och före resonemang om hur aktiviteterna kan påverka den fysiska förmåga.
Du skall utveckla din förmåga att kunna förebygga skador 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi arbetar med detta från fredag v39 till v43. 

Lektion 1 - Lek & rörelse. Vi pratar om hur man håller i en lektion samt vad som är viktigt att tänka på. 
Lektion 2 - Styrketräning - Hur bygger man upp ett pass samt vad som är viktigt att tänka på. 
Lektion 3 - Eleverna får planera sina lektioner.
Lektion 4-10 Eleverna håller sina lektioner

Vecka 43 - Söndag inlämning utvärdering. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.  

Du skall visa att du har kunskaper om:
Hur man planerar en lektion
Hur man förebygger skador kopplat till träning
Uppvärmning och dess effekter på kroppen
Strechning/nedvarvning och dess effekter på kroppen

Detta visar du genom att:

Du planerar en lektion
Du genomför/håller i en lektion för dina klasskamrater
Du gör en reflektion där du svarar på frågor om din lektion
Du deltar i övriga elever lektioner. 

Uppgiften och instruktioner finns i Google Classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Planera egen lektion

E
C
A
Deltagande
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du deltar i de andra elevernas pass och kan till viss del anpassa dina rörelser till aktiviteten
Du deltar i de andra elevernas pass och kan till relativt väl anpassa dina rörelser till aktiviteten
Du deltar i de andra elevernas pass och kan väl anpassa dina rörelser till aktiviteten
Planera & Genomföra
Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Du kan till viss del anpassa ditt pass efter olika förutsättningar. (Lokal, antal deltagare, material, tempo)
Du kan relativt väl anpassa ditt pass efter olika förutsättningar. (Lokal, antal deltagare, material, tempo)
Du kan anpassa ditt pass väl efter olika förutsättningar. (Lokal, antal deltagare, material, tempo)
Skadeförebyggande
Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Din planering och ditt genomförande är till viss del anpassat för att förhindra skador
Din planering och ditt genomförande är relativt väl anpassat för att förhindra skador
Din planering och ditt genomförande är relativt väl anpassat för att förhindra skador
Reflektion
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan till viss del föra resonemang om hur ditt pass var, hur den var skadeförebyggande samt reflektera över hur ditt genomförandet gick
Du kan till relativt väl föra resonemang om hur ditt pass var, hur den var skadeförebyggande samt reflektera över hur ditt genomförande gick
Du kan väl föra resonemang om hur ditt pass var, hur den var skadeförebyggande samt reflektera över hur ditt genomförande gick
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: