👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖN - Ett skrivprojekt med en berättande text

Skapad 2018-10-11 08:57 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska
Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar på något specifikt, till exempel fängslande inledning, dramaturgi, person- och miljöbeskrivningar

Innehåll

Våra mål

- Skriva texter med struktur och tydligt innehåll som innehåller gestaltande beskrivningar av miljön och personer

- Ge respons om texters innehåll och uppbyggnad

- Förbättra din text med hjälp av kamratens och lärarens respons 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- ha genomgång
- arbeta i mindre grupper
- skriva en egen text med olika delar
- arbeta med kamratbedömning

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

-Skriver en text som följer strukturen genom att ha en inledning, händelser och avslut

-Använder dig av några beskrivningar av deltagare och miljö

-Stavar de flesta orden rätt

-Använder storbokstav och punkt i de flesta meningarna

-Använder dig av dialog med talstreck på de flesta ställen

-Ger något förslag på förbättring som kompisen att göra texten bättre

-Ändrar sin text efter respons

 

Mer än godtagbara kunskaper

-Skriver en text som har ett innehåll som följer en röd tråd och använder dig av styckeindelning

-Använder dig av flera beskrivningar av deltagare och miljö

-Stavar nästan alla orden rätt

-Använder stor bokstav och punkt på rätt plats i nästan alla meningar

-Använder dig av dialog med talstreck på nästan alla ställen

-Ger flera förslag på förbättringar som hjälper kompisen att göra texten bättre

-Ändrar och förbättrar sin text efter respons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6