Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering

Skapad 2018-10-11 09:30 i Hagagymnasiet Borlänge
Arbetsområdet tar upp om grupper, grupprocesser och konflikthantering
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om vad en grupp är, olika grupproller, teorier om grupprocesser samt om konflikter och modeller för konflikthantering

Innehåll

Centralt innehåll

Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna förklara begreppet grupp

Känna till olika grupproller

Kunna förklara grupprocesser med hjälp av någon teori

Känna till minst en modell för konflikthantering

Centrala begrepp

Grupp, grupprocess

Uppgift/innehåll

Gemensamma genomgångar

Diskussioner

Gruppövningar

Individuella och gemensamma reflektioner

Vi tittar på filmen "Flugornas herre" och diskuterar innehållet

 

Examinationsuppgift

1) Muntligt eller skriftligt ska du med hjälp av teorier/modeller beskriva och förklara vad en grupp är, olika grupproller och grupprocesser. Tänk på att använda relevanta begrepp.

Du ska föra ett resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet ur ett ledarperspektiv.

 

2)

Matriser

Led
Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Aspekt 1
Redogöra för begrepp
Du ska översiktligt redogöra för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
Du ska utförligt redogöra för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
Du ska utförligt och nyanserat redogöra för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
Ny aspekt
Förklara utifrån teorier
Med hjälp av teorier och modeller ska du översiktligt förklara olika företeelser och sammanhang
Med hjälp av teorier och modeller ska du utförligt förklara olika företeelser och sammanhang
Med hjälp av teorier och modeller ska du utförligt och nyanserat förklara olika företeelser och sammanhang
Ny aspekt
Föra resonemang
Dessutom ska du föra enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
Dessutom ska du föra välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
Dessutom ska du föra välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
Ny aspekt
Redogöra
Du ska översiktligt redogöra för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet
Du ska utförligt redogöra för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet
Du ska utförligt och nyanserat redogöra för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet
Ny aspekt
Redogöra för metoder
Du ska översiktligt redogöra för metoder som kan användas vid konflikthantering
Du ska utförligt redogöra för metoder som kan användas vid konflikthantering
Du ska utförligt och nyanserat redogöra för metoder som kan användas vid konflikthantering
Ny aspekt
Värdera metoder
Dessutom ska du värdera de olika metoderna med enkla omdömen
Dessutom ska du värdera de olika metoderna med enkla omdömen
Dessutom ska du värdera de olika metoderna med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: