Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 3- Vadå materia? Naturkunskap 2

Skapad 2018-10-11 09:30 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
I förra blocket pratade vi om HUR alla grundämnen i universum har bildats. Nu ska vi prata om vilka de är och hur de fungerar. Hur använder vi dem? Kan de ta slut? I blocket kommer du göra tre examinationsuppgifter: - Labbrapport - Prov (E/C) - Inlämningsuppgift.

Innehåll

1.  Genomgång 3.1  Vadå Materia? Titta på "cell, size and scale" Göra quizfrågor (15 okt)
2. Genomgång 3.2 Periodiska systemet och reaktioner. Titta på "chemical party" Göra quizfrågor (16/10)

3. Labb Stearin  (EK och BF. SH är på praktik) (22/10)

4. Rapportskrivning tillsammans   (EK och BF. SH är på praktik) (23/10) 
5. Labb Stearin   (SH + BF som jobbar med annan uppgift. EK är på praktik) (5/11) 

6. Rapportskrivning tillsammans   (SH+BF jobbar med annan uppgift. EK är på praktik) (6/11) Några kanske är i Lund?

7. Genomgång 3.3 Vad är luft och vatten? Växelverkan, vattnets autoprotolys, pH och kretslopp. Luften och haven förändras. Göra quizfrågor (12/11)

8. Jobba självständigt med övningsuppgifter/quizfrågor som ligger på Sharepoint (jag är på ombudsutbildning) (13/11)

9.  Jobba självständigt med övningsuppgifter/quizfrågor som ligger på Sharepoint  (jag är, igen, på ombudsutbildning) (19/11)

10. Genomgång: Globaluppvärmning: Labb "Vad händer med haven när de värms upp?" + tid att gå igenom frågor inför provet (20/11)

11. Rapportskrivning lämnas in för bedömning (deadline 30/11) + tid att träna inför provet (26/11)

12.E/C-Prov i Block 3 (27/11)

13.  Introduktion Uppgift 3.1 Tema Peak fosfor eller Peak oil (3/12)

14. Arbete med Tema Peak fosfor eller Peak oil (4/12)

15. Arbete med Tema Peak fosfor eller Peak oil (10/12)

16. Arbete med Tema Peakfosfor eller Peak oil (11/12) Deadline för inlämning av uppgift

17. Endast BF (arbete med Block 5) (17/12) + Provtillfälle för de som missade provet i Block 3 den 27 november.

18. Endast BF (arbete med Block 5) (18/12)

 

Uppgifter

  • Inlämning Laboration 3.2 Vad händer om haven blir varmare?

  • Resultat - E/C-prov i Block 3

  • Uppgift 3.1: Tema A eller B

Matriser

Nak
Matris till Laboration 3.2 Vad händer om haven blir varmare?

Rapport på Laboration 2.2

E
C
A
Aspekt 1
Du utför laborationen och redogör översiktligt för den i rapporten (alla bitar finns med – men din text är översiktligt skriven och inte så detaljerad).
Du utför laborationen och redogör utförligt för den i rapporten (alla bitar finns med och du har beskrivit metod, resultat och slutsats detaljerat).
Du utför laborationen och redogör utförligt och korrekt för den i rapporten (alla bitar finns med och du har beskrivit metod, resultat och slutsats detaljerat. Det finns inga faktafel).
Aspekt 2
Du identifierar någon felkälla.
Du identifierar viktiga felkällor och din slutsats är nyanserad.
I slutsatsen redogör du nyanserat för resultatet, identifierar flera viktiga felkällor och ger förlag på hur man kan eliminera dessa.
Aspekt 3
I diskussionen diskuterar du översiktligt hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling.
I diskussionen diskuterar du utförligt hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling. Du visar att du har förstått konsekvenserna av laborationens resultat och kan diskutera dessa.
I diskussionen diskuterar du utförligt och nyanserat hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling. Du visar att du har förstått konsekvenserna av laborationens resultat och kan diskutera dessa – man ser en tydlig koppling till vad du bevisade på labb till hur det fungerar i verkligheten.

Nak
Nk2 - Block 3 - Uppgift 3.1

Uppgift 3.1

E
C
A
Aspekt 1
Du kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder du kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan du ta ställning som du motiverar med enkla argument.
Du kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder du kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan du ta ställning som du motiverar med välgrundade argument.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder du kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan du ta ställning som du motiverar med välgrundade och nyanserade argument.
Ny aspekt
Du kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Du kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Du kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: