Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel

Skapad 2018-10-11 10:26 i Sturegymnasiet gy Halmstad
Gymnasiesärskola Handel
Handelskursen innehåller kunskaper om hur det är att arbeta med försäljning eller tjänster. Eleven får nycklar, begrepp och praktisk erfarenhet som är viktiga för att kunna söka sig vidare efter gymnasiet.

Innehåll

 Handel

Ämnet handel behandlar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner. Ämnet handlar om hantering och försäljning av varor och tjänster samt marknadsföring. I ämnet ingår arbetsmiljö samt service och bemötande.

Syfte

Undervisningen i ämnet handel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om handel med varor och tjänster samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om handels- och tjänstesektorns roll och funktioner i samhället. Handel är en länk mellan tillverkare och konsument och finns inom många branscher och i olika former. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sambanden mellan utbud och efterfrågan. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om företags affärsidéer, marknadsföring och miljöarbete.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, utrustning och metoder som används inom handel med varor och tjänster. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att möta kunder på ett serviceinriktat sätt. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom handel på ett serviceinriktat sätt.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomi och arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser inom handelsområdet.

Praktiskt arbete, fältstudier och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om arbetsmiljön och betydelsen av ett serviceinriktat förhållningssätt i mötet med kunder.

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika former av försäljning av varor och tjänster inom handels- och tjänstesektorn, till exempel torghandel, handel i butik och näthandel.
  Had  -
 • Affärsidéer inom olika företag, till exempel val av varor och tjänster samt servicekoncept.
  Had  -
 • Miljöfrågor och miljömärkning.
  Had  -
 • Material och utrustning inom handels- och tjänstesektorn.
  Had  -
 • Arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, till exempel påfyllning av varor, kopiering och kundkontakt.
  Had  -
 • Service och bemötande.
  Had  -
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.
  Had  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom handels- och tjänstesektorn, till exempel konsumentköplagen och diskrimineringslagen.
  Had  -

Matriser

Had
HADHAN51

HANDEL 1, HADHAN51
E
Medverkar
C
På ett enkelt sätt. På ett delvis ändamålsenligt sätt. Med viss säkerhet.
A
På ett utvecklat sätt. På ett ändamålsenligt sätt. Med säkerhet.
Beskriva handel med varor och tjänster
Använda material, utrustning och metoder som används inom handel.
Utföra arbetsmoment inom handel på ett serviceinriktat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: