Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Mi casa es tu casa

Skapad 2018-10-11 12:33 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som syftar till att fördjupa kunskaperna i hur man gör beskrivningar rent generellt, och mer specifikt om boende.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du ska nu få beskriva och visa upp olika rum i huset. Vi tittar på material, mönster, prepositioner och försöker oss på att jämföra.

Innehåll

Syfte

Meningen är att du efter arbetsområdet är slutfört ska kunna berätta om var och hur saker är placerade, hur de ser ut och vad de har för syften. Du ska även kunna göra jämförelser.

Mål

Du ska kunna:

 • bestämda och obestämda artiklar (en, ett, den, det, de ,dem)
 • adjektiv , samt placering och böjning (röd, rött, röda)
 • rums- och möbelord
 • ser & estar (böjning, användning och skillnad)
 • adjektivkomparation

Koppling till läroplanen

Arbetssätt

Vi ska arbeta med att på olika sätt beskriva boenden på spanska. Vi arbetar med orden som har med boende, rum och möbler att göra, men vi lägger till en del svårigheter såsom jämförelser och berättar om ägande.

Redovisning

När vi har arbetat igenom området kommer ni att få en serie bilder från olika rum i ett hus och ska sen beskriva det boende ni ser på en så utförlig spanska som möjligt. Denna beskrivning blir som ett prov eller en examination. 

Reflektion

Det är bra om du funderar över följande frågor:

 • Hur kan jag använda mig av att jag har övat på att beskriva djur, kläder och hus i andra sammanhang - vad har jag lärt mig om beskrivningar under den första tiden jag har läst spanska?
 • På vilket sätt skiljer det sig åt att skriva från vad man man själv har bestämt och att skriva utifrån någons annans beskrivning? Hur arbetar man med strategier för improvisation?
 • På vilket sätt arbetar du själv med att utöka ditt ordförråd och din repertoar i spanska? Tycker du att du har lärt dig många ord på spanska? Varför/varför inte, tror du?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Fg "Enkelt skrivande i spanska"

Kvaliteter på det skriftliga arbetet inom området "Mi país"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tydlighet
Din text är förståelig
Din text är tydlig
Din text är relativt korrekt
Din text är i huvudsak korrekt
Variation
Du kan använda dig av några olika uttryck för att beskriva ett sammanhang.
Du kan uttryck för att skriva om några olika aspekter av sammanhanget, tex var saker befinner sig och hurdana de är.
Du kan uttryck för att skriva om alla de olika delarna som finns i planeringen. Du kan beskriva olika platser i huset, och tar med många olika möbler, exempelvis.
Du kan uttryck för att skriva om alla de olika aspekter av huset och gör det korrekt. Du jämför tex på ett korrekt sätt och missar inte någon skillnad i verbanvändning eller antal.
Strategier
Du försöker skriva om alla delar och tar vara på de ord du kan.
Du använder dig av de ord du kan och vågar gissa på ord som kan vara lika.
Du använder dig av olika typer av uttryck för att formulera sådant du inte övat på.
Du använder dig av olika typer av uttryck för att formulera sådant du inte övat på och kommer så förberedd att detta kan göras framgångsrikt.
Materialanvändning
Du visar att du har lärt dig sätt att uttrycka dig om huset med hjälp av det vi gjort tidigare.
Du visar att de uttryck som finns, i olika hjälpdokument på siten, är möjliga att tillämpa också på de sammanhang du beskriver.
Du kan skapa egna, i huvudsak korrekta, meningar utifrån det vi övat på och de ord och uttryck vi arbetat med.
Du kan med säkerhet använda dig av de meningar, fraser och uttryck som vi övat med och tillämpa dem på det boende du skriver om på ett självständigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: