Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3, ht 2018

Skapad 2018-10-11 12:43 i Hallenskolan Mölndals Stad
Gäller för åk 3 ht 2018
Grundskola 3 Engelska

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Centralt innehåll

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Enkla meddelanden, instruktioner och beskrivningar.
Olika former av enkla samtal och dialoger.
Sånger, ramsor, dikter, sagor och dramatiseringar.
Ord och fraser i närmiljön.

Viktiga begrepp

Enkla meningar, instruktioner och frågor. Vardagsord som till exempel färger, räkneord, kläder, djur, kroppsdelar, familjeord, känslor och sporter.

Konkretisering av målen

 • förstå enkla instruktioner, vanliga ord och meningar
 • uttrycka dig med enkla fraser och bekanta ord
 • läsa enkla ord och meningar
 • sjunga med i enkla sånger
 • följa med i handlingen i enkla filmer t.ex. The Game eller korta filmer på Youtube.

Arbetssätt

Vi tittar på URs programserie ¨The Game¨ och tränar på att lyssna, härma, läsa och skriva ord och enkla fraser. Vi börjar med enklare läxor i form av glosträning. Vi använder oss även av läromedlet ¨Right On! 3¨ för att läsa och öva på enkla texter. Vi uppmärksammar högtider i den engelskspråkiga världen, så som Halloween och Thanksgiving, och pratar om engelskans utbredning i världen samt bakgrunden till att språket spridit sig. Vi engagerar eleverna i val av arbetssätt, diskuterar olika studiemetoder och utvärderar dessa.

Bedömning

Eleverna får visa vad de lärt sig genom att uttrycka sig i tal och enklare skrift, svara på frågor, följa instruktioner och aktivt delta i lekar, ramsor och sånger.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: