Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Prima Svenska år 3 Gammalt och nytt

Skapad 2018-10-11 13:18 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
My undrar saker och ställer hela tiden frågor om allt möjligt: Varför är gamla saker värdefulla? Varför vill man hela tiden köpa nya saker? Hur gammal är man när man är gammal? My tycker det är spännande att tänka om ord och vad de betyder. Motsatsord sätter igång tankarna och just nu tänker hon på orden gammalt och nytt.

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du

- träna på att läsa berättande text så att du läser med flyt

- fundera på hur du ska göra när du inte förstår något i en text

- skriva läslogg = skriva och berätta vad du tänker på när du läser en text och när du har läst klart

- skriva egna frågor till en text du läst

- träna på att skriva berättande texter

- träna på att skriva faktatexter

- träna på att ge och få respons

- träna på att använda en VÖL-tabell när du funderar på vad du ska lära dig

- använda olika sätt för att göra utkast till dina texter, till ex frågor, serierutor, rubriker och tankekartor

- bearbeta din text med hjälp av checklistor

Matriser

Sv SvA
Svenska år 1-3

På väg att nå godtagbara kunskaper
Har godtagbara kunskaper
Har mer än godtagbara kunskaper
Läsning
Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker som du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra
Läsförståelse
Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten
Diskussion kring texter
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skrivning
Du kan skriva enkla texter på dator och med en enkel handstil som går att läsa.
Söka information
Du kan söka information från en källa någon visar dig. Du skriver en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Ordkunskap
Du kan använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det blir tydligt vad texten handlar om.
Berättande bilder
Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Kompisbedömning
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Diskussion
Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
Samtal
Du kan berätta om saker som händer i vardagen så det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Instruktioner
Du kan ge och ta enkla muntliga och skriftliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: