Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik F-3

Skapad 2018-10-11 13:27 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Musik
Vi kommer tillsammans arbeta med rytmer, union, växelsång och kanon.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 34-51. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att sjunga tillsammans med kamrater.

Övergripande mål och riktlinjer

 • genom ämnet musik och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att samarbeta och skapa förståelse för varandra. 
 • genom ämnet musik och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för gamla visor och sånger.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • sjunga unisont.
 • att sjunga kanon.
 • att sjunga en enkel engelsk text.
 • att klappa rytmer.
 • Ssunga traditionella sånger.
 • rörelser till musik.

 

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • genom samtal med vuxen.

     Summativ

 • slutprodukten.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • genom gemensam sång.
 • rytmövningar med slagverk.
 • genom växelsång
 • genom rörelser till musik.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musikmatris åk 1-3

Förmåga

>>>
>>>
>>>
Sång
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Du kan härma, öva och spela enkla rytmstämmor med hjälp och stöd av lärare.
Du kan öva och spela enkla rytmstämmor relativt självständigt.
Du kan spela enkla rytmstämmor.
Musikskapande och gestaltning
Du kan med hjälp och stöd av lärare bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan själv med viss säkerhet själv bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Du kan själv med god säkerhet uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: