👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema spökägget!

Skapad 2018-10-11 13:29 i Svanberga skola Norrtälje
Den magiska kulan - HT 18
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Matematik SO (år 1-3) Svenska
Ett mysterium! En dag har någon stökat till i vårt klassrum... och det mest konstiga: Det låg ett ägg på golvet.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 41-51. 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig och genom att skriva och samtala.
 • Du tränar din analysförmåga genom att föreslå lösningar och förklara och visa hur olika delar i matematik och naturvetenskap hör ihop.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Utgår från det etiska perspektivet som ger grund för och främjar elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande.
 • Utgår från miljöperspektivet som ger dem möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva kan påverka.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Del 1

 • hur kan vi hålla saker varma?
 • vad innebär det att ta hand om?
 • kunna komma överens om turordning
 • skriva gemensam text om ägget
 • stapeldiagram

Del 2

 • du ska kunna skriva ett enkelt brev till en mottagare.
 • du ska kunna först skissa sedan måla ett ägg med det du tror finns i ägget.
 • vi skriver text tillsammans med kamrat om vad ni tror finns i ägget.

Del 3.

 • skriva ett brev till en mottagare med frågor tillsammans med kamrat.  
 • skriva mejl enskilt och tillsammans med en kamrat.     

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

Summativ

 • Bedömning av text

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Skriva tillsammans i helklass, med kamrat och individuellt.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel (elevmedverkan).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Ma SO
Tema spökägget!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Värme!
Du kan ge förslag till hur något kan hållas varmt.
Du kan ge förslag till hur något kan hållas varmt och förklara varför.
Du kan ge flera förslag till hur något kan hållas varmt och förklara varför.
Stapeldiagram!
Du har förståelse för hur ett stapeldiagram ser ut.
Du har förståelse för vad ett stapeldiagram är och kan läsa av stapeldiagram.
Du har förståelse för vad ett stapeldiagram är och kan göra och läsa av stapeldiagram.

NO Sv Ma SO
Tema spökägget!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva brev!
Du kan genom att rita få fram din åsikt.
Du använder ord och meningar när du för fram din åsikt.
Du skriver oftast meningar med storkstav och punkt när du för fram din åsikt.
Jämförelse!
Du kan se och tala om skillnaden på olika ägg.
Du kan se och tala om skillnaden på olika ägg. Du ka även se likheter mellan ägg.
Du kan använda dig av cirkellmodellen för att visa likheter och skillnader mellan äggen.
Informationssökning!
Du kan söka information från en källa med stöd av vuxen eller kamrat.
Du kan söka information från en källa och använder den i din uppgift.
Du kan söka information från flera källor och använder dig av dessa.