Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen - del 1

Skapad 2018-10-11 13:38 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Biologi
Vi kommer att arbeta med några av kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar och samverkar. Vi kommer att genomföra enkla undersökningar av kroppens funktioner.

Innehåll

Här finns en preliminär planering för biologin ht 18. Dokument finns att tillgå i Teams och filmer finns på sli.se där du kan skaffa dig ett konto. 

PRELIMINÄR PLANERING:

Vecka

Arbetsområde

Arbetsform

LAB

Ev filmer på sli.se

Sidor i Spektrum

42-43

Avslutande arbete högtalaren och celler

 

Högtalaren

 

 231-237

43

Alkohol och rökning

Söka och använda information

 

 

 

45

Matspjälkning

Film, uppgiftsblad

Mikroskopi

Vi lär oss om: Matspjälkningssystemet

 238-241

46

Andning, resonemangsuppgift

Genomgång, uppgifter. Resonemangsuppgift – välja proteinkälla

Lab andning

Vi lär oss om:

Andning och lungor

 242-244

47

Blodomlopp, hjärta

Film, genomg, uppgifter

Hjärtslag?

Vi lär oss om: Blodet och blodomloppet

 245-248

48

Forts. blodomlopp, hjärta

Genomgång, uppgifter

Lab puls prov

 

 249-252

49

PROV tisdag

Digitalt prov.

Genomg hud, skelett, muskler

Övningar muskler?

 

Power point

50

Bakterier, virus, vaccin och antibiotika

Genomgång, Söka och använda information

Arbete digitalt, söka info

Mikroorganismer och virus,

Medicin - infektionssjukdomar

 320-326

51

 Fortsätta med eget arbete om vald sjukdom

Söka och använda information

 Söka och anv info

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Kroppen - del 1

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtala och diskutera om hälsa
TEMAVECKAN
Skiljer fakta från värderingar. Tar ställning och motiverar enkelt. Beskriver konsekvenser.
Skiljer fakta från värderingar. Tar ställning och motiverar utvecklat. Beskriver konsekvenser.
Skiljer fakta från värderingar. Tar ställning och motiverar välutvecklat. Beskriver konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
TEMAVECKAN
Framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Använder olika källor. TEMAVECKAN, ARBETE SJUKDOMAR
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
TEMAVECKAN, ARBETE SJUKDOMAR
Använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och filmer. Viss anpassning till syfte och målgrupp.
Använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och filmer. Relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och filmer. God anpassning till syfte och målgrupp.
Använda utrustning
Säkerhet och funktion. LABORATIONER
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Jämför resultat med frågeställning. LABORATIONER
Drar enkla slutsatser med viss koppling till kunskaper i biologi.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kunskaper i biologi.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kunskaper i biologi.
Resultat, rimlighet & förbättring
LABORATIONER
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger allmänna förslag till förbättringar.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet, resonerar om möjliga felkällor och ger förslag till förbättring som är specifika för uppgiften.
Dokumentera undersökningar
LABORATIONER
Enkla dokumentationer med tex bilder, tabell eller rapport.
Utvecklade dokumentationer med tex tabell, diagram eller rapport.
Välutvecklade dokumentationer med tabell, diagram, bilder eller rapport.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Kunskaper om kroppen. Begrepp. PROV
Grundläggande kunskaper om kroppen. Visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av begrepp.
Goda kunskaper om kroppen och Visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av begrepp.
Mycket goda kunskaper om kroppen och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av begrepp.
Samband som rör människokroppen
Resonemang. PROV
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på enkla samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på ganska komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom. Visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: