👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP RE

Skapad 2018-10-11 14:05 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap

Innehåll

 

Religion

 

 

 

Islam, Hindusim, Buddhism och Etik åk 9

 

 

 

Syfte

 

Genom undervisningen i religion ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

 

 

Målet med undervisningen inom detta område är att du ska kunna:

 

 

 

 • Hur Islam, Hindusim och Buddhism uppstått.

 • Vilka heliga texter som finns inom Islam, Hindusim och Buddhism, och hur dessa används.

 • Islams, Hinduismens och Buddhismens syn på hur världen skapats.

 • Hur Islam, Hindusim och Buddhism kan forma människors identiteter och livsstilar.

 • Vilka riter och högtider som finns inom Islam, Hinduism och Buddhism, samt deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

 • Resonera kring vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

 • Känna till föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

 • Känna till synen på människan i några religioner och andra livsåskådningar, samt hur man ställer sig till olika etiska frågor.

 • Känna till och använda några etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

 

 

När: V. 42-terminslut

 

Hur: Vår lärobok (kapitel om Islam, Hinduism, Buddhism och Fri att tänka själv), lektionsgenomgångar, diskussioner, film och uppsatsarbete.

 

Redovisning och bedömning: Prov Ons 12/12, urval av sidor från kapitlen om Islam, Buddhism och Hinduism. Uppsatsuppgift om plikt- resp. nyttomoral samt hur dessa moralläror kan ge vägledning i våra vardagliga liv (relevanta boksidor: 426-427).

 

 

 

Förmågor

E

C

A

Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa. I processen värderas källors relevans och trovärdighet.

Ha grundläggande kunskaper

 

Enkla motiveringar och resonemang

 

Enkla texter

 

 

 

 

Ha goda kunskaper

 

Utvecklade motiveringar

 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

 

Utvecklade texter

Ha mycket goda kunskaper

 

Välutvecklade motiveringar

 

Välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Välutvecklade texter

 

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

Ha grundläggande kunskaper

 

Enkla motiveringar och resonemang

 

Enkla texter

 

 

Ha goda kunskaper

 

Utvecklade motiveringar

 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

 

Utvecklade texter

Ha mycket goda kunskaper

 

Välutvecklade motiveringar

 

Välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Välutvecklade texter

 

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller samt reflektera över livsfrågor utifrån sin egen och andras identitet.

Ha grundläggande kunskaper

 

Enkla motiveringar och resonemang

 

Enkla texter

 

Ha goda kunskaper

 

Utvecklade motiveringar

 

Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

 

Utvecklade texter

 

 

Ha mycket goda kunskaper

 

Välutvecklade motiveringar

 

Välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Välutvecklade texter

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läxor