Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglegruppens projekt HT18-VT19

Skapad 2018-10-11 14:09 i Tärnans förskola Knivsta
Förskola
Om hållbar utveckling med fokus på olika uttrycksformer och språk.

Innehåll

Under spaningsperioden (aug-sep) uppmärksammades det att barnen fortfarande är engagerade och intresserade att arbeta mer med hållbar utveckling och vad som händer med vattnet/skräpet och naturen när vi inte tar hand om det som vi borde. Under läråset HT17-VT18 arbetade (majoriteten av barnen i Ugglegruppen) vi med "Avloppsresan- vart tar allt vatten vägen?" och utifrån barnens intresse kommer vi under kommande läsår arbeta vidare med hållbar utveckling med fokus på olika uttrycksformer och språk. Barnen kommer få arbeta mycket med att dramatisera sina erfarenheter kring vad vi kan göra för att vår natur ska må så bra som möjligt. Nedskräpning är ett ämne som verkligen engagerar och berör barnen, vi kommer i vår åter igen anmäla oss till Skräpplockardagarna som Håll Sverige rent arrangerar. 

Just nu är vi igång med förberedelser inför en teater/film som barnen håller på att planera.
Teatern/filmen utgår från klippet "Var kommer skräpet ifrån?". 

Barnen kommer få arbeta fram manus, skapa material som behövs och tillsammans ser vi till att alla i gruppen är delaktiga och att vi samarbetar. 

Under projektets gång kommer ni vårdnadshavare få uppdatering om projektet genom: veckobrev, lärloggar och genom daglig info samt få uppleva barnens alster. Barnen vill visa deras teater/film för deras familjer, för att göra det möjligt kommer vi dokumentera genom bild och videoinspelningar som barnen är med och tar. Barnen kommer få testa olika sätt och appar att använda sig av för att skapa korta filmer. 

Det blir spännande att se vart projektet tar vägen! 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: