👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthults mål och utvecklingsplan Ht-18 Förskola-Hem

Skapad 2018-10-11 14:13 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utifrån vår självskattning, gör vi med hjälp av den här mallen, en pedagogisk planering för husets prioriterade läroplansmål, ur LpFö 2:4 Förskola och hem

Innehåll

Avdelning

Katthult

Prioriterat mål

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer.

Nuläge

Vi anser att vi har en nära och tillitsfull relation med barnens vårdnadshavare idag. 

Utveckling pågår när barnen

Det är viktigt att barnen känner att personalen på förskolan har ett gott och nära samarbete med deras vårdnadshavare.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi kommer att vara lyhörda och öppna gentemot barnens vårdnadshavare, och vi vill fortsätta med att bygga upp tillitsfulla relationer med barnens familjer.

Så här ska vi följa upp

Exempelvis under Utvecklingssamtal och liknande, men också i den dagliga kontakten.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
    Lpfö98 Rev. 2016