Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den egna lektionen i idrott och hälsa

Skapad 2018-10-11 14:33 i Drottningdals skola Norrtälje
Elevledd lektion i idrott och hälsa
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Eleverna kommer att få planera, organisera och praktiskt genomföra en idrottslektion för övriga klasskamrater. Till hjälp får ni en blankett att fylla i.

Innehåll

 

Eleverna kommer att få planera, organisera och praktiskt genomföra en lektion i ämnet idrott och hälsa. Ni kommer träna er i att leda en lektion inför en större grupp (era övriga klasskamrater). Planeringen lämnas till idrottslärare Jonas för reflektion i god tid innan lektionen. Efter lektionen utvärderar vi och reflekterar över lektionen tillsammans.

 

En idrottslektions olika delar:

En idrottslektion innehåller ofta två eller tre olika delar:

1. Uppvärmning: t.ex. rörelse till musik eller en lek (kanske kopplad till huvudaktiviteten).....

2. Huvuddel: t.ex. kondition, styrka, bollek, samarbetsövningar, dans, friidrott.....

3. Avslutning: t.ex. stretch eller avslappning.....

Tips och trix för att leda en lektion i idrott:

Det är inte lätt att leda en stor grupp i en idrottssal och det krävs en del förberedelser:

1. Förberedelser/Planering Val av aktivitet

- Ska man göra det enkelt för sig eller utmana? (En känd aktivitet eller något nytt?). Ska man göra en variant av en gammal lek eller sport?

- Hur ska uppvärmningen vara utformad för att passa huvudaktiviteten? (ej för tuff uppvärmning för att undvika skaderisk)

- Ska jag ha musik? Vilken musik passar bra?

- Vilka redskap behövs? Vem plockar fram vad?

- Vad är målet / syftet med lektionen? (Konditionshöjande, styrketräning, koordination, ”ha roligt”, samarbete, annat?)

2. Samlingen:

Vad ska jag säga?

Vilka instruktioner behövs?

- Hur delar jag lag? För och nackdelar med olika metoder – fundera!

4. Själva aktiviteten:

- Vilken roll vill ni ha som ledare? Ska ni vara peppande, positiva, bestämda, tydliga, delta eller inte delta?

5. Avslut:

- Hur slutar ni lektionen? ”Knyter ihop säcken” (Stretch, avslappning, samling med reflektioner?)

Bedömning:

Jag bedömer följande:

- Lektionens innehåll och aktivitet

- Hur ni har planerat aktiviteten

- Ledarskap (ditt sätt att vara och hur du påverkar andra)

- Engagemang och tydlighet

Uppgifter

 • Idrottsplanering elev

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: