👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pencil vs Picture, Bild HT18

Skapad 2018-10-11 16:51 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Öva på teckningsteknik
Grundskola 7 – 9 Bild
Pencil vs Picture Förändra en bild genom att lägga till en skissad detalj.

Innehåll

Uppgift: 

Titta på länken nedan för att få inspiration och förförståelse för uppgiften:

https://www.google.se/search?q=camera+vs+pencil&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj-heeA0v7dAhUIDywKHdjtC0cQ7Al6BAgEEA0&biw=1707&bih=838&dpr=1.13

 

Välj en valfri bild från en tidning eller någon annanstans där en bild kan skrivas ut. Bilden ska helst vara i färg.

Undersök bilden och fundera på hur uttrycket kan förändras genom att någon del av bilden plockas bort och en annan läggs till.

Teckna en separat bilddetalj i blyerts. Denna bild ska täcka 1/4 eller 1/3 av den bild du valt. 

Riv av kanterna runt din tecknade bild och placera och limma fast bilden på din valda tidningsbild.

Studera resultatet och reflektera över det nya uttryck du skapat genom att placera din bild i (på) den andra bilden. Skriv ner dina reflektioner i ett dokument och dela med mig på Classroom.

Tidsplan

 • 4-5 lektioner. Start vecka 41 och inlämnat efter höstlovet vecka 46.

Förmågor att utveckla

 • Se grön punkt nedan.

Centralt innehåll

 • Se lila punkter nedan.

Mål

 • Att reflektera över en bilds betydelse och hur man kan förändra uttrycket av en bild.
 • Att utmana den egna fantasin och tänka kreativt.
 • Att bli en skickligare tecknare. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Pencil vs Picture

Bedömningen avser förmågan att:
Når ej målen för kunskapskrav E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Förmåga att framställa bilder med hjälp av grundläggande baskunskaper
Eleven kombinerar form och bildkomposition på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar form och bildkomposition på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven form och bildkomposition på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att finna kreativa lösningar
Eleven bidrager till att formulera och välja handlingsalternativ som med viss bearbetning leder framåt. Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Du kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven formulerar och väljer handlingsalternativ efter eget initiativ och driver processen framåt av egen kraft. Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bildanalys och egen reflektion
Eleven tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om den egna kompositionen i kombination med ursprungsbilden.
Eleven tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om den egna kompositionen i kombination med ursprungsbilden
Eleven tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om den egna kompositionen i kombination med ursprungsbilden