Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Tala åk 6

Skapad 2018-10-11 18:45 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Svenska åk 6 Pedagogisk planering Olovslundsskolan ht 2018 Tala Vi ska träna på att uttrycka oss i tal. Du ska kunna göra enkla redovisningar av material du själv har skrivit samt sammanfattat. Vi ska även träna oss på teknik att våga tala inför grupp, minnesteknik för att veta vad man ska säga samt veta hur jag ska göra för att komma ihåg det. Vi ska även argumentera och träna oss på att debattera mot någon.

Innehåll

Syfte

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Innehåll

Det här ska jag kunna:

·         tala inför klasskamrater (både i liten grupp och i helklass)

·         förbereda ett tal med hjälp av minnesteknik

·         genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande

·         använda stödord

·         använda digitala hjälpmedel som Power Point

·         bli medveten om att kroppsspråk och gester påverkar en presentation

Så här ska vi arbeta

 

Under kommande veckor kommer du att få förbereda en muntlig presentation á la Ted-talk. Ämnet är valfritt och det är du som bestämmer vad din presentation ska handla om. Ämnet ska ligga dig nära och utgå från en egen känsla, idé, åsikt eller upplevelse. På lektionerna kommer du att få arbeta fram ditt tal steg för steg. 

  1. Välja ämne och göra tankekarta över innehållet i din presentation.
  2. Strukturera upp talet med: inledning, huvuddel och avslutning
  3. Göra en PowerPoint.
  4. Öva på framförandet. Få respons av en kompis.
  5. Presentera för mindre grupp. Skriva en utvärdering av egen insats.

Ditt tal ska vara 1,5-3 minuter långt och du kommer att få framföra det i mindre grupp (cirka 5 elever per grupp). Talet kommer att spelas in för att en god bedömning ska kunna göras.

Jag kommer bedöma din förmåga att tala genom att lyssna och titta till...

·         talhastighet

·         röstvolymen

·         kroppsspråket

·         ögonkontakten med dina klasskamrater

·         innehållet i ditt tal med en tydlig början,  handling och slut

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: