Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva åk 6

Skapad 2018-10-11 18:59 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Svenska åk 6 Pedagogisk planering Olovslundsskolan ht 2018 Skriva Vi arbetar med läromedlet "ZickZack skrivrummet". Vi övar grammatik, skrivregler och förståelse för texttyper och textbindning. Vi möter olika typer av text bl.a. berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och återberättande.

Innehåll

Syfte

Kunna uttrycka sig i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  formulera sig

och kommunicera  i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare

 och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Innehåll

Det här ska jag kunna:

 

·         Den berättande texten som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga.

·         Den beskrivande texten som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur.

·         Den förklarande texten som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen

·         Den instruerande texten som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept.

·         Den argumenterande texten som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare.

·         Den återberättande texten som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

 

Så här ska vi arbeta

·         Träna på att förstå varför vi använder olika texttyper.

·          Skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till den texttyp vi arbetar med.

·          Lära sig hur olika texttyper är uppbyggda. 

·         Använda de språkliga drag som är typiska för texttypen.

 

Det här kommer bedömas hur du..

·         förstår syftet med den aktuella texttypen

·         kan skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet

·         kunna använda strukturen för den aktuella texttypen

·         kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

Du visar vad du kan genom:

·         - att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner

·        -  vid skriftligt arbete

·         - visa dina förmågor i en egen skriven text

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: