Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och Medeltiden

Skapad 2018-10-12 07:47 i Brattebergsskolan F-6 Öckerö
Grundskola 4 Historia
Fram till februarilovet kommer vi i ämnet historia läsa om Vikingatiden och Medeltiden. Vi kommer att koncentrera oss på Sverige och Norden från ca 800-1500-talet. Vi kommer parallellt att arbeta med religion och titta på fornnordisk religion och kristendomens införande i Sverige.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa och prata om texter
 • titta på filmer
 • arbeta i helklass, mindre grupper och individuellt

Innehåll

Vi kommer att lära oss om:

 • Sverige under vikingatiden
 • hur man levde under vikingatiden
 • asatron
 • vikingarnas resor
 • när kristendomen först kom till Sverige
 • medeltidens stora förändringar
 • hur Sverige blev ett rike, ledd av en regent
 • hur kristendomen segrade över asatron
 • hur regentens makt ökade
 • hur det var att leva på medeltiden
 • digerdöden
 • hur handeln ökade mellan länderna
 • Hansaförbundets makt
 • hur städer började växa fram
 • några regenter
 • Kalmarunionen
 • Stockholms blodbad
 • medeltiden i Europa
 • historiska begrepp tex. samband, kronologisk ordning, orsak och konsekvens, förändring, likhet, skillnad, källor, regent

Bedömning

Vi bedömer:

 • Delaktighet i klassrumsdiskussioner
 • Delaktighet i praktiska övningar
 • Det egna arbetet
 • Vi kommer också att ha någon form av skriftligt prov samt en muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: