Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 8 (Ylvas grupp)

Skapad 2018-10-12 08:27 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Franska åk 8, ht del 1
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Franska år 8 Bonjour et bienvenue au cours de français! Hej och välkommen till franskan! Vad roligt att just du valt att läsa franska. Tillsammans kommer vi att lära oss en massa franska och här hittar du bland annat preliminär planering för kapitel 2. Boken vi använder i undervisningen heter Chez nous och det finns både en text- och en övningsbok. Jag förväntar mig att du arbetar aktivt på lektioner men även hemma under ca 10-15 min per dag. I planeringen ser du vad du kan arbeta hemma med. Förutom proven som ligger inlagda i planeringen så kommer vi att ha ett antal oförberedda diagnostiska test också. Chez nous 3: kap 2

Innehåll

I kapitel 2 kommer vi att arbeta med kärleksord. Vi kommer att arbeta med flera olika oregelbundna verb och viss grammatik.

Efter det här kapitlet ska du kunna:

 • ord och uttryck som handlar om kärlek och om strandliv.
 • demonstrativa pronomen
 • verbet pouvoir
 • verbet finir och andra ir-verb
 • verbet vouloir
 • adjektivets böjning
 • ordningstal
 • pronomen som direkt objekt
 • presens av attendre och andra re-verb

 

Arbete hemma:

- Läs texten högt och kontrollera att du förstår den (den finns att lyssna på ovningsmastaren.se länkar finns här: 2a , 2b, 2c)

- Arbeta med övningarna på ovningsmastaren.se

- träna på glosor på quizlet.com kap 2a, 2b, 2c

 

 

Preliminär planering kapitel 2

 

 

 

 

 

v

Datum

Lektionsinnehåll

Bedömning

45

ti

2a

 

 

on

demonstrativa pronomen

 

 

fr

pouvoir

 

46

ti

2b

 

 

on

adjektivböjning

 

 

fr

finir, vouloir

 

47

ti

2c

 

 

on

Attendre, ordningstal

 

 

fr

Pronomen som direkt objekt

 

48

ti

 

 

 

on

 

 

 

fr

prov

 

49

ti

Muntligt prov/realia/teater

 

 

on

Muntligt prov/realia/teater

 

 

fr

Muntligt prov/realia/teater

 

50

ti

 

 

 

on

 

 

 

fr

 

 

51

ti

Noel

 

 

on

 

 

 

fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav som bedöms under perioden:

 

 

 

 

 

 

E

C

A

LYSSNA

!

Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.

Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.

Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.

LÄSA

2

Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

TALA

3

a.Muntlig framställning: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

b.Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion

Muntlig framställning: Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar.

Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion

Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande. Du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt språk till syfte, mottagare och situation.

Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion

Samtala

4

Samtal: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Samtal: Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar.

Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk 7-9

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Läsa/lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa/lyssna
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Skriva/tala
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Målspråket i världen
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: