Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack - Vännerna i Kungaskogen går på utflykt Fritids.

Skapad 2018-10-12 08:49 i Ingaredsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Läsa i boken sagolandet för att ge eleverna en möjlighet att diskutera olika etiska och moraliska dilemman.

Innehåll

Tidsperiod

På måndagar mellan 11.40 till 12.40 under höst/vårtermin.  

Mål

 • Målet med arbetet är att låta eleverna få en möjlighet att lyssna och diskutera etiska och moraliska dilemman, tillsammans med en pedagog. Detta gör vi för att motverka utanförskap, och ge eleverna större förståelse för andra människor och deras värde.   

Arbetsformer

 • Pedagogerna läser högt i boken Kungs skogen som handlar om olika etiska dilemman som eleverna kan utsättas för.  Efter det så diskuterar och pratar pedagogen tillsammans med eleverna om vad som har hänt i berättelsen och eleverna får säga vad dem tycker och tänker.    
 • Efter att boken är läst så ska eleverna få skapa sitt egna sagoland. 
 

Ansvariga

 • Ansvariga är pedagogerna från de olika fritidsgrupperna.  

           Blå och röd grupp Rosalie  

           Gul grupp  Sara. 

Dokumentation

 • Pedagogerna kommer ta bild på det som skapas. Plus göra anteckningar som tas med in i den gemensamma fritidsplaneringen. 

 

Utvärdering

Utvärderingen tillsammans med eleverna sker under måndagar då aktiviteten är i gång. Aktiviteten kommer också utvärderas på onsdagsplaneringen. 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: