Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden - kartan, klimat- och vegetationszoner - sårbara platser

Skapad 2018-10-12 09:16 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Vi lär oss om olika kartor, namngeografi, jordens klimat och vegetationszoner. Dessutom lär vi oss om sårbara platser.
Grundskola 7 – 9 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att sköta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

 

Syfte

Varför ska vi jobba med detta?

Undervisningen i geografi ska syfta till att du som elev ska utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och kunna se världen ur ett helhetsperspektiv. Du ska utveckla dina kunskaper om jordens klimat – och vegetationsförhållanden samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. Du ska även kunna namn och lägen på världskartans viktigare länder, vatten, öar osv. Dessutom ska du kunna se hur kartan är uppbyggd och ”lära dig hitta” i kartboken. För att förstå geografi är det viktigt att lära sig geografiska begrepp för att kunna samtala, skriva och läsa geografi. Vi kommer att bekanta oss med hållbara mål och vad som menas med hållbarhet. Du ska även undersöka sårbara platser och naturgivna hot och vilka konsekvenser detta kan få för natur- och kulturlandskapet.  

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • väderstrecken
 • namngeografi, namn och läge på världsdelar, ett urval av länder, öar, berg, vatten och städer
 • hitta en plats med hjälp av register och karta
 • se skillnad på olika karttyper samt kunna tolka dem
 • använda gradnätet (ange och hitta positioner)
 • ange läget för de olika klimat- och vegetationszonerna
 • beskriva de olika klimat- och vegetationszonerna
 • förklara hur det påverkar människan att bo och leva i de olika zonerna
 • förklara vad som menas med hållbarhet och kan förklara några hållbara mål
 • centrala ord och begrepp
 • ge exempel på hur människor påverkar klimatet och vilka konsekvenser det kan få
 • förstå vad som menas med sårbara platser och hur hot och risker för dessa kan förebyggas (klimatrelaterade sårbara platser)

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån kunskapskraven i geografi. Se "Visad kunskap" i Geografi under Kunskaper.

 • din insats på lektionerna
 • inlämningsuppgifter/redovisningar
  • PROV v. 10 den 5/3:  Väder, klimat- och vegetationszoner
  • Redovisning (Sårbara platser)- grupparbete v. 11

.

Undervisning

För att nå målen kommer du att:

 • ta del av genomgångar
 • se på filmer
 • arbeta med olika uppgifter
 • öva namngeografi

Uppgifter

 • Tematiska kartor: övning

 • Viktiga begrepp väder och klimat

 • Viktiga begrepp väder och klimat

 • Kartor: genomgång

 • Breddgrad och lägdgrad: genomgång

 • Väder och klimat genomgång

 • Sårbara platser beskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi - Mariaskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: