Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sms från Soppero - bokprojekt

Skapad 2018-10-12 09:23 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Agnes får mystiska sms från en kille i Soppero som känner hennes kusin. Han skriver på samiska och Agnes, som inte fått lära sig språket hemma hittar sin mammas gamla läroböcker och försöker förstå och skriva på samiska. Agnes och hennes mamma ska snart åka upp till Soppero och spänningen om vem den här Henrik är är olidlig. Agnes mamma är journalist och skriver ofta krönikor om att hon är same, men hon pratar inte längre samiska och hon bär aldrig kolt. Agnes känner att hon i Solna där hon bor alltid ses lite annorlunda eftersom hennes släktingar har renar uppe i Norrland, men hos dem är hon aldrig en riktig same. Vad krävs för att vara en riktig same? Att man pratar språket? Att man har renar? Och hur ska man göra för att känna sig hemma någonstans?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med boken parallellt med grupparbetet om minoritetsspråk. Vi läser och arbetar med uppgifter till boken en lektion i veckan (fredagar). Ni måste hålla koll på planeringen så att ni hinner läsa och arbeta med uppgifterna under den lektionen. Ni kommer alltså att få läsa både i skolan och hemma. Se arbetsplanering.

 

Matriser

Sv
Sms från Soppero

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Läsa
Läsa Sms från Soppero Uppgifter till boken - enskilda och gemensamma Boksamtal
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Skriva
Resonerande text - "Att höra till" Författarporträtt
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningar
Resonerande text - "Att höra till" Författarporträtt
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Verket och upphovsmannen
Författarporträtt
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtala
Boksamtal
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna vidare.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna vidare
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument som på ett sätt som för samtalen och diskussionerna vidare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: