👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2018-10-12 10:16 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn på Backebo ska på ett lekfullt sätt få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn på Backebo ska få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

MÅL

Varje barn ska få utveckla sin förmåga att undersöka matematik genom lekfulla aktiviteter och utveckla ett intresse för matematik.

METOD - GENOMFÖRANDE

Genom lärvännen Räkne-Reza får barnen verktyg till att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter. 

Räkne-Reza presenteras på samlingen. Räkne-Reza viskar i pedagogens öra. Räkne-Reza berättar att det finns roliga lekar och sånger där man kan räkna, väga och mäta.

Räkne-Reza finns med vid experiment när det ska mätas och vägas.

Räkne-Reza är med på samlingen en hel vecka när Räkne-Reza presenteras, därefter dyker Räkne-Reza  upp vid behov eller schemalagda dagar.

Räkne-Reza finns till en början på Fröet.

DOKUMENTATION

Arbetet med Räkne-Reza dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering av aktivitet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på AvdelningsPUT, planeringstid, Reflektionstid, Teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev. utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016