Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i år 3

Skapad 2018-10-12 10:25 i Bodaskolan Älvkarleby
Teknik för årskurs 3
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats genom tiden. Vi kommer skapa lättare tekniska konstruktioner. Träna på ord och begrepp genom att läsa, diskutera och leka med hjälp av NTA-material. Även öva på enklare dokumentation.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord och begrepp.
 • Namnge olika tekniska föremål.

Konkretisering av mål

Ett av målen med arbetsområdet är att eleven ska utveckla förmågan att förstå orsak och konsekvens vid vissa konstruktioner.
Eleven ska även lära sig en del typiska begrepp inom ämnet teknik.

Arbetssätt

 • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.
 • Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov
 • Vi ska ta fundera på varför föremål ser olika ut beroende på användning samt om det skulle kunna se annorlunda ut.
 • Vi ska ta reda på några ämnes-specifika ord och begrepp,
 • Upptäcka det tekniska runt oss, i skolan, hemmet osv med hjälp av textbok och arbetsbok. Samt upptäcka och se praktisk runt oss. 
 • Använda och föra enklare dokumentation. 

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik, och din förmåga att i skrift berätta vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnes-specifika ord som hör till. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Ämnesmatris testa teknik åk 3

Teknik 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Har förväntade kunskaper för årskursen
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel på enkla tekniska saker som du känner till.
Konstruktion
Du kan bygga väldigt enkla tekniska saker.
Teknikutveckling
Du kan hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt.
Dokumentation
Du kan göra enkla skisser och bilder som visar hur du ska arbeta.
Teknikens historia
Du kan berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
Begrepp
Du kan namnge olika tekniska redskap i vår vardag och namnge begrepp som används inom ämnet teknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: