Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spektrum 2.0 Rymden

Skapad 2018-10-12 11:55 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
Vi kommer att arbeta med rymden. Eleverna kommer att få jobba på ett kreativt sätt i blandade åldersgrupper. Vi startar vårt Spectrum v. 45-47 kl14:30-16:45.Gruppindelning och lokal kommer att finnas i respektive kapprum.Vi som ansvarar är Lena, Marina Jonna Elinor, Måns och Johannes

Innehåll

 

 

 

Projektets tankar:

Vårt mål är att få ett samarbete mellan olika avdelningar och åldersgrupper. Vi vill att våra elever ska få fördjupad kunskap om ett spännande ämne. 

 

 

Utvärderingssätt:

Hur utvärderar vi vårt arbete?

"Tummen upp, tummen ner", post-itlappar fortlöpande och även vid projektets slut.

 

Dokumentation:

Hur kan det visas att eleverna har lärt sig det vi lärde ut?

Eleverna redovisar för varandra, utställning ,fotografering ,experiment ,skapande och praktiska övningar.

Visning på fritidsmässan i april och drop-in på höstterminen.

 

 

Aktiviteter:

Film,gemensamt skapande, experiment ,digitalt arbete,3D ,gemensam genomgång av expertord

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: