Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva "Eldens Hemlighet" ht18

Skapad 2018-10-12 12:56 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Ni ska läsa boken, skriva läslogg som rör innehållet samt skriva en recension. Arbetsområdet pågår under veckorna 41-47.

Innehåll

 Syfte    

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad

Genomförande

Vi läser boken ”Eldens hemlighet” av Henning Mankell, både tillsammans och enskilt. Under tiden som du läser för du läslogg i häftet som du fått ut. Vecka 46 kommer du att få skriva en recension om boken efter att vi har tränat på vad som ska ingå. Inlämning på Unikum senast torsdag 15 oktober.                                                                                                                                                                                                                      

 Bedömning

- Skriva en recension.

- Språk och tempus

 Se bedömningsmatrisen.

Uppgifter

  • Inlämning recension

Matriser

Sv
Läsa, samtala och skriva "Eldens hemlighet" ht18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva recension
Din tankegång framgår inte.
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om boken och återge dina åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om boken och återge dina åsikter.
Drar slutsatser som har gott stöd i text. Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Språk
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: