Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon

Skapad 2018-10-12 13:26 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Avd. Smörblomman, 10 st barn i åldrarna 1-2 år. Vad är det vi har fokus på? Olika typer av fordon
Förskola
Varför? Barnen visar ett stort intresse av olika typer av fordon. Vi vill utmana barnen kring detta.

Innehåll

Vad?

Lärobjekt:

Teknik - Hur fungerar de olika fordonen? Vilka rullar? Var kör/åker fordonen (t.ex. på vägar, fält eller på vattnet?)

Språk - Vad heter de olika fordonen?

Ljud - Hur låter de olika fordonen? Kan vi härma ljuden? 

Musik - Vi sjunger sånger om fordon.

Estetik - Vi målar med bilar. Vi testar att skapa mönster i lera med hjälp av små fordon.

Varför?

Vi ser att barnen är intresserade av olika typer av fordon (bilar, traktorer, grävskopor, bussar, lastbilar, båtar, m.m.) och vill ta till vara på det genom att fortsätta utmana barnen vidare. 

Hur?

Vi ger barnen möjlighet att utforska olika typer av fordon.

Ute på gården finns ett stort urval av diverse fordon som barnen fritt får utforska och leka med.

Någon dag ska vi titta på pedagogernas bilar och cyklar.

Vi läser böcker om fordon.

Vi tittar på filmer med olika fordon. Hur ser de ut? Hur låter de olika fordonen? Vad gör man med fordonen? 

Vi följer barnens intresse och ser vart de tar oss

När?

Vi skapar utrymme för projektet så fort vi ser att barnen har intresse av det.

Vem?

Hela barngruppen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: