Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2018-10-12 13:36 i De la Gardie förskola Hörby
Förskola
Vi har uppmärksammat att barnen visar ett stort intresse för babblarna.

Innehåll

Syfte: Vi vill ta tillvaro deras intresse för babblarna, vidareutveckla intresset och använda oss av babblarna för att skapa och hitta nya vägar/sätt att vidareutveckla barnens språkliga, motoriska, matematiska och empatiska utveckling.

 

Så här ska det gå till: Vi kommer att arbeta med detta genom vuxenledda aktiviteter under samlingen med hela barngruppen. Vi kommer också att dela in barnen i mindre grupper när vi jobbar med detta tema och det gör vi för att  kunna anpassa aktiviteterna till alla barn och åldrar. Vi kommer även att vara lyhörda inför barnens egna initiativ och ta tillvara på de stunderna till att jobba med babblarna.

 

Förväntad utveckling: att barnen ska...        * öka sin språkliga medvetenhet 

                                                                        * öka kunskapen om färg och form

                                                                        * utveckla sin empatiska förmåga

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: