👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2018-10-12 15:52 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 2 Musik

Musikundervisningen syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Eleverna ska få möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela samt utveckla sin musikaliska kreativitet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla förmågan att:

- använda din röst och kunna känna hur röst och kropp hör samman,

- förstå begreppen takt, puls, rytm, dur, moll,

- lyssna till olika sorters musik och förstå/tolka innebörden,

- känna rytm och följa den,

- spela olika rytminstrument

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3