Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2018-10-12 16:47 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola
Användning av klockan i förskolan.

Innehåll

Nuläge: Barnen har visat stort intresse för klockan och dess betydelse för angivelse av våra rutiner

 

Syfte:

 

Syftet är att spinna vidare på barnens intresse och frågeställningar och att ge dem möjlighet att få utforska och öka sin förståelse för tid,rum och förändring.Det är även att med detta arbete med klockan öka barnens begreppsbildning och matematiska förmåga och kunskap

Barnen ges möjlighet att utforska sin förståelse för tid, rum och förändring.

Mål:

Barnen ges möjlighet att få en träna sin tidsuppfattning ,få en ökad förståelse för klockan och för visarnas betydelse och med sin kunskap om klockan träna på att ta ansvar och passa tider .Målet är också att arbetet med klockan ökar barnens begreppsbildning  och förmåga  att kunna använda, resonera kring och förstå matematiska begrepp.

Genomförande:

Vad är tid? Varför är det viktigt att kunna klockan?Vi går igenom klockan och dess siffror och visare.Tränar till en början på heltimmar halvtimmar och kvartar och ökar efterhand ut med minuter och sekunder

Utmaning till barnen är att tillverka egna klockor och även en med våra rutintider på (frukt, lunch och mellanmål). De ska även få tillverka en femårsgrupps-klocka där tiderna för gruppens aktiviteter anges

Dokumentation:

Vi dokumenterar genom att sätta upp barnens klockor på väggen,en klocka som anger tid för samling, klockorna som anger mattider vid matborden och klockorna som anger tiderna för Femårsgruppen i hallen. Vi tar också kort med ipads och dokumenterar barnens arbete och alster med bilder

Ansvar:

Det är Marias ansvar att detta genomförs

Utvärdering:

Ut värdering kommer att ske i slutet av vårterminen 2018

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: