Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2018-10-12 16:55 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
Hösten Vad händer i naturen? Olika träd, svampar och djur.

Innehåll

Syfte
Att genomföra undersökningar om/i naturen.
Att genom text och bild kunna uttrycka dig (beskriva/ förklara) och presentera dina kunskaper.
Att kommunicera/samtala med dina klasskamrater.

 

Arbetssätt
Lyssna på och läsa faktatexter.
Titta på faktafilmer.
Skriva faktatexter.
Arbeta med stenciler.
Göra undersökningar i naturen.
Arbeta enskilt, i par och i grupp.
Skapa av naturmaterial.
Presentera sina kunskaper.

 

Bedömning
Vi bedömer din förmåga att:
- samtala om det du lärt dig.
- skriva faktatexter.
- delta aktivt på lektionerna.
- diskutera med kamraterna.
- samarbeta med kamraterna.


Genom ditt genomförande av en Kahoot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: