Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Så styrs Sverige, demokrati, politik och val, åk 5, HT 2018

Skapad 2018-10-12 20:09 i Rävlanda skola Härryda
Ämnet ska ge eleverna möjlighet att få insikter om hur demokrati och riksdagsval fungerar i Sverige,hur individer och grupper kan påverka beslut,varför/vilka lagar vi har i samhället och de mänskliga rättigheternas betydelse
Grundskola 5 Samhällskunskap
Sverige är en demokrati och det betyder att alla får vara med och bestämma. Man säger att makten utgår från folket, men vad betyder det? Vem bestämmer egentligen i Sverige?

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra:

Undervisningen

Du kommer att få lära om:

 • hur val till Kommun, Riksdag och Landsting går till
 • de olika politiska partierna  (symboler, viktiga personer, viktiga frågor som partiet står för)
 • Sveriges regering och riksdag och deras olika uppdrag
 • kommuner och landsting och deras uppdrag
 • vad demokrati/diktatur är och hur demokratiska beslut fattas och hur människor kan påverka beslut 
 • våra viktigaste lagar

 

arbetsformer

 • Vi kommer att tillsammans se  och diskutera olika avsnitt ur,  "Dröm om Demokrati" från www.UR.se:
 • Läsa och svara på frågor ur boken ”Upptäck samhälle”
 • arbeta i grupp med att ta fram fakta om de olika partierna (symboler, viktiga personer och viktiga frågor som partiet arbetar för)
 • läsa/se film och diskutera runt: varför vi har lagar och vilka viktiga lagar som finns i vårt samhälle 
 •  Läsa/se film och diskutera runt begreppet "De mänskliga rättigheterna"

Bedömning

Begreppslig förmåga:

 • Förstå vad begrepp och ord betyder (viktiga begrepp och ord som du har i ditt arbetshäfte)

Kommunikativ förmåga:

 • Samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör.
 • Kunna och våga diskutera för det man tror på när andra berättar om varför de tror på något annat.

Analysförmåga:

 • Jämför saker, hur de är lika/olika varandra och dra slutsatser utifrån detta

Förmåga att söka och använda information:

 • Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha.
 • Veta skillnaden mellan fakta och åsikter.

Hur?

Du kommer fortlöpande under lektionerna att få visa vilka kunskaper/förmågor du utvecklar (i samtal/diskussioner och genom att vara aktiv och föra gruppens arbete framåt). Du. kommer också att få visa vad du lärt i ett avslutande prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Är på väg mot en grundläggande nivå
Godkänd nivå
Demokrati
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Ex Hur går ett val till? Vem får bilda regering? Vilka få rösta? Demokrati och diktatur Direkt demokrati och representativ demokrati. De mänskliga rättigheterna, vad innebär de och vad betyder de. Ex. varför har vi lagar, vilka viktiga lagar finns i vårt samhälle, vad händer om man inte följer lagarna? vad betyder det att alla människor har rättigheter, vilka rättigheter handlar det om, vad säger Barnkonventionen?
 • Sh  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Begrepp
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Ex demokrati, majoritet, opinion
Eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Så styrs Sverige
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, Ex: Vilka politiska partier finns det? Vad gör riksdagen och regeringen? Vad ansvarar Riksdagen, kommunen och landstinget för? Varför behövs lagar, vilka viktiga lagar finns det i vårt samhälle?
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhälls- strukturer och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Resonera och argumentera
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, Ex vi övar oss att se frågor ur olika perspektiv samt öva oss i bli bättre på argumentera och resonera både muntligt och skriftligt.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla sam- band med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhälls- frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: