👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk 6

Skapad 2018-10-12 22:57 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Geografi - Europa
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Häng med på en spännande resa genom Europa!

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi kommer att:

 - arbeta med Europas namngeografi så som länder, huvudstäder, bergskedjor och hav. 

- jämföra olika länder med varandra när det gäller natur, naturresurser och klimat. 

- se hur Europas befolkning är fördelade samt levnadsvillkor för människor i olika länder. 

Hur ska vi arbeta med detta område?

Genom att använda oss av digitala verktyg och atlas kommer vi att träna namngeografi för Europa. 

Vi kommer att se informationsfilmer om Europa.

 

Varför ska vi arbeta med detta? 

En del av kunskapsmålen är att på olika sätt kunna beskriva och återberätta olika saker. Vi kommer därför i detta arbetsområde arbeta med att beskriva och jämföra likheter och skillnader mellan länder i Europa. Eleverna kommer att få öva sin förmåga att beskriva i text samt muntligt återberätta vad de arbetat med. 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv Ge SvA
Resan genom Europa

Osäker
Du visar viss förståelse, men behöver stöd/öva för att utveckla dina kunskaper.
Ganska säker
Du visar en viss säkerhet och förståelse men behöver fortfarande stöd/öva för att visa utveckla dina kunskaper.
Säker
Du visar en förståelse och en säkerhet i dina kunskaper.
Namngeografi
Länder, huvudstäder, städer, hav, sjöar, floder, berg och bergskedjor.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan några länder och huvudstäder, något vattendrag och berg.
Du kan flera länder och huvudstäder, några vattendrag och berg.
Du kan de flesta länder och huvudstäder, flera vattendrag och berg.
Kartor och atlas
Symboler, färger och strukturen för en karta. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd använda och förstå informationen som kartbilden ger. Du kan med stöd använda en kartbok.
Du kan med visst stöd använda och förstå informationen som kartbilden ger. Du kan med visst stöd använda en kartbok.
Du visar en god förståelse och kan använda informationen som kartbilden ger. Du kan använda och känner till vilken information du kan hämta i en kartbok.
Klimat, väder och miljö
Klimat och väder i olika delar av Europa. Miljö och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
Du kan med stöd resonera kring miljö och hållbar utveckling. Du förstår att miljön påverkas men behöver stöd i att utveckla dina resonemang. Du kan med stöd förklara och jämföra klimatet och väder i Europa.
Du kan med visst stöd resonera kring miljö och hållbar utveckling. Du visar viss förståelse för att olika val kan påverka miljön runt oss. Du visar viss förståelse om Europas klimat och väder.
Du visar en förståelse för hur olika val kan påverka miljön runt oss. Du har en god uppfattning om Europas klimat och hur exempelvis det skiljer sig mellan oss i Norr och länderna längst ner i Söder.
Befolkning och levnadsvillkor
Hur och var lever människorna i de olika delarna av Europa? Hur är levnadsvillkoren för människor i Europa?
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan med stöd föra ett enkelt resonemang om människors levnadsvillkor i Europa. Du kan med stöd beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Du kan med visst stöd beskriva hur levnadsvillkoren skiljer sig för olika människor i Europa. Du kan med visst stöd beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Du kan beskriva några olika levnadsvillkor för människor i Europa. Du har en uppfattning om hur befolkningen är fördelad i Europa.
Natur- och kulturlandskap och naturresurser
Skillnaden mellan natur- och kulturlandskap samt hur det ser ut i Europa. Naturresurser i de olika länderna.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du behöver stöd för att beskriva skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. Du kan med stöd ge exempel på några få naturresurser samt ge exempel på hur någon av dessa naturresurser kan användas.
Du kan med visst stöd resonera om skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. Du kan ge exempel på några få naturresurser samt hur dessa resurser kan användas.
Du kan skillnaden mellan natur- och kulturlandskap och hur det ser ut i Europa. Du kan ge exempel på flera naturresurser från flera länder i Europa samt hur dessa naturresurser kan användas.
Begrepp
Väderstreck, kust, lågland, slätter, bergigt, bergskedja, klimat, flod, befolkning, statsskick mm
 • Ge  4-6
Du är osäker på geografiska begrepp.
Du använder och kan förklara några geografiska begrepp.
Du använder och kan förklara flera geografiska begrepp. Du använder begrepp vid muntliga resonemang och när du skriver texter.
Jämföra
Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sverige och de övriga Europeiska länderna när det gäller exempelvis klimat, natur, befolkning och levnadsvillkor?
Du behöver stöd för att utveckla dina resonemang och kunna jämföra olika länder i Europa. Du behöver stöd för att kunna visa likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och övriga Europa.
Du har till viss del jämfört olika länder i Europa. Du känner till några likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och övriga Europa.
Du visar en förståelse och kan jämföra länder i Europa med varandra. Du visar i ditt resonemang att du känner till flera likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och övriga Europa.
Din resa genom Europa
Namngeografi, begrepp och jämförelse.
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du nämner några länder, städer, vattendrag och berg i din text. Du använder ett fåtal begrepp och har gjort vissa jämförelser i din text om Europa.
Du nämner ett flertal länder, städer, vattendrag och berg i din text. Du använder och förklarar flera begrepp. Du har gjort några jämförelser i din text om Europa.
Du nämner många länder och städer. Du hänvisar till flera vattendrag och nämner något berg eller någon bergskedja. Du använder med säkerhet olika geografiska begrepp. Du har gjort flera jämförelser i din text om Europa.
Din resa genom Europa
Strategier för beskrivande text, språket struktur och skrivregler, planering och användning av exempelvis tankekartor.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du har med stöd planerat och genomfört arbetet med din text. Du visar viss förståelse för språkets struktur och skrivregler.
Du har med viss stöttning planerat och genomfört arbetet med din text. Du visar förståelse för språkets struktur och skrivregler men behöver fortfarande viss stöttning i detta.
Du har på ett säkert sätt planerat och genomfört arbetet med din text. Du visar en god förståelse för språkets struktur och skrivregler.
Din resa genom Europa
Digitala verktyg, informationssökning och källor.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du har med stöd använt dig av digitala verktyg vid informationssökning, källor, ordförståelse och inför din redovisning.
Du har med visst stöd använt dig av digitala verktyg vid informationssökning, ordförståelse och inför din redovisning.
Du visar en säkerhet i din användning av digitala verktyg när det gäller informationssökning, källor, ordförståelse och inför din redovisning.
Din resa genom Europa
Under arbetet delge och ta emot respons. Att hjälpa varandra utveckla den egna texten. Öva och muntligt redovisa sitt arbete.
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du behöver stöd och träna dig på att ge och ta emot respons. Du behöver stöd för att öva på och muntligt redovisa ditt arbete om Din resa genom Europa
Du har med stöd visat att du kan ge och ta emot respons. Du har med stöd resonerat kring ditt arbete. Du har med stöd övat och muntligt redovisat ditt arbete om Din resa genom Europa.
Du har under arbetets gång visat att du kan ge och ta emot respons. Du har tillsammans med andra resonerat kring ert arbete. Du har övat och muntligt redovisat ditt arbete om Din resa genom Europa.