Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 5 HT

Skapad 2018-10-13 07:11 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att anpassa dina rörelser i olika lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus, 
 • att du har kännedom om hur man kan förebygga skador,
 • att förstå hur olika aktiviteter kan påverka din hälsa,
 • att kunna genomföra olika aktiviteter i olika miljöer,
 • att kunna anpassa dig efter olika aktiviteter och miljöer,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Uteidrott
 • Aktivitet i basgruppen
 • Lekar/Bollspel/redskap inomhus
 • Simning

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • testa olika spel och idrotter, både utomhus och inomhus, 
 • testa olika lekar, bollspel,
 • träna olika rörelser och kondition med hjälp av olika redskap i idrottshallen, 
 • prata om hur man kan förebygga skador samt vikten av att följa reglerna,
 • gruppvis planera egna lektioner,
 • arbeta med boken "Tummen upp- idrott och hälsa"
 • träna simning och livräddning.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • anpassar dina rörelser efter olika aktiviteter, i olika spel och lekar, hur du rör dig i spelet,
 • visar förståelse för vikten av att följa regler,
 • visar förståelse för Allemansrättens regler.
 • hur du kan samarbeta med andra när vi t.ex. är i lag,
 • kan simma i mag och ryggläge.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: