👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, decimaltal, år 5, ht 18

Skapad 2018-10-13 10:15 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Decimaltal, storleksordna och räkna addition/subtraktion med decimaltal. Du ska kunna använda och förstå orden en hel, decimaltal, decimaltecken, tiondel och hundradel.

Innehåll

Mål: Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • vad decimaltal och en hel
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna  decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

Arbetsmetod: Vi kommer arbeta i matematikboken och kolla av dina kunskaper genom samtal och genom diagnos. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6

Matriser

Ma
Decimaltal år 5

Centralt innehåll

 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Postionssystemet
Positionssystemet för tal i decimalform
Du kan till viss del sätta ut ett decimailtal på rätt ställe på tallinje
Du kan huvudsakligen sätta ut ett decimailtal på rätt ställe på en tallinje
Du sätter med stor säkerhet ut ett decimailtal på rätt sätlle på en tallinje
Användning av decimaltal
Tal i decimalform och dess användningsområden i vardagliga situationer
Du kan till viss del använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Du kan huvudsakligen använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Du kan med stor säkerhet använda dig av decimaltal i vardagliga situationer
Algoritmer, addition
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom addition med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom addition med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom addition med decimaltal
Algoritmer, subtraktion
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom subtraktion med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom subtraktion med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom subtraktion med decimaltal
Algoritmer, multiplikation
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom multiplikation med decimaltal
Algorimter, division
Uträkning med decimaital med hjälp av algoritmer
Du kan till viss del göra algoritmer inom division med decimaltal
Du kan huvudsakligen använda dig av algoritmer inom division med decimaltal
Du kan med säkerhet använda dig av algoritmer inom division med decimaltal