Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens klimatzoner

Skapad 2018-10-13 13:58 i Stordammens skola Uppsala
Jordens klimatzoner utifrån det digitala läromedlet Clio online
Grundskola 7 Geografi
Hur var vädret då? Det finns inget som vi svenskar är så bra på som att prata om vädret. Och det är ju onekligen något som påverkar dig varje dag. Vädret kanske avgör hur du tar dig till skolan eller om du kan ha favoritjackan. Men vad är det som avgör hur vädret är? I detta arbetsområde kommer du att få läsa om väder och klimat. Du ska undersöka klimatzonerna och lära dig vad som kännetecknar dem.

Innehåll

Tid:

Vecka 41-43 ca 9 lektioner

Syfte och upplägg:

Arbetsområdet inleds med att du ska förstå skillnaden mellan väder och klimat och bli medveten om hur havsströmmar påverkar klimatet i olika delar av världen. Under arbetets gång får du möjlighet att diskutera och resonera om klimatförändringar och hur de påverkar klimatzonerna samt människorna som bor där. Du kommer att få arbeta med kartor och diagram för att lära dig använda de verktyg som är viktiga inom geografiämnet.

 

Du ska kunna:

  • Redogöra för jordens klimat-och vegetationszoner.
  • Förklara varför det är så stora skillnader mellan olika klimat på olika platser i världen.
  • Förklara vilka samband som finns mellan hur klimatet är på en plats i världen och de växter och djur som finns där.
  • Resonera kring på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor på olika platser
  • Resonera kring vilken betydelse vattnet spelar för människan, naturen och samhället.
  • Resonera kring klimatförändringar och vad de beror på..
  • Resonera kring vilka konsekvenser klimatförändringar kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

 

 

Så här visar du dina kunskaper:

 

Muntliga och skriftliga övningar under kursens gång

Skriftlig utvärdering i slutet av kursen

Matriser

Ge
Geografi Jordens klimatzoner

F (insats krävs)
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: