👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - enkla mekanismer åk 5

Skapad 2018-10-13 19:57 i Tiundaskolan Uppsala
Enkla mekanismer- som ett teknikens ABC.
Grundskola 5 Teknik
Vi arbetar med kapitlet Enkla mekanismer -som ett teknikens ABC (Hans Persson)

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: Vi arbetar med materialet, ser filmer, diskuterar samt bygger ev egna tekniska modeller (hävstång, händelsebana). 

Så här ska eleverna få visa vad de har lärt sig: Genom att vara aktiva på lektionerna, svara på frågor och bygger en händelsebana i grupp.

Förmågor som tränas och bedöms:

- att du kan föra resonemang om tekniska lösningar

- att du förstår hur tekniska lösningar i vardagen fungerar samt lite historik kring dessa (tex transporter, cykeln)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6