👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flyta eller sjunka åk 5 ht 2018, Nyhedsskolan

Skapad 2018-10-13 22:44 i Nyhedsskolan Rättvik
Planering för NTA-lådan "Flyta eller sjunka" åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Hur kommer det sig att en stor tung båt kan flyta men att en liten, liten leksaksbil sjunker i vattnet? I alla tider har vi människor fascinerats - och utnyttjat - fenomenet att vissa föremål flyter och vissa föremål sjunker. I detta tema kommer vi nu (äntligen!) att få möjlighet att undersöka och fundera över detta fenomen. Vi kommer att jobba med 10 olika uppdrag där vi testar olika faktorer som påverkar föremålens flytförmåga. Föremålen vi arbetar med kommer att variera i storlek, form, vikt och material. Detta kommer vi att roa oss med under de kommande ca 10 veckorna. Håll i dig. Nu köööör vi!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att jobba i grupp under arbetet.
 • lektionerna kommer att börja med en genomgång av dagens uppdrag.
 • Sedan är det dags att utföra uppdragen i gruppen.
 • De flesta uppdragen går ut på att ni ska göra en förutsägelse vad ni tror kommer att hända och sedan utför ni uppdraget och dokumentera arbetet på olika sätt.
 • Efteråt drar ni egna slutsatser av resultatet och dokumenterar även det.
 • På slutet av lektionen kommer vi att ha en gemensam diskussion i klassen får vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring dagens arbete och vad vi lärt oss.

 

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

 • Planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga.
 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
 • Dokumentera dina undersökningar i text och bild.
 • Beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form.
 • resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga.
 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien.
 • Berätta om Arkimedes och andra forskares upptäckter och vad dessa betytt för människors liv och vår förståelse av fenomen i vår omvärld.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6