Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK.ÅR7. INLEDANDE. Okt18

Skapad 2018-10-14 06:52 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ämnet fysik handlar om det mesta vi upplever omkring oss. Vi inleder med att lära oss om några viktiga begrepp.

Innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisningen kommer du att lära dig om ... (Vad?)

 • olika enheter för massa och hur det kan mätas
 • olika enheter för längd och hur det kan mätas
 • olika enheter för volym och hur det kan mätas
 • atomer och molekyler
 • begreppet densitet

 

I undervisningen kommer vi att ... (Hur?)
• Arbetsformer
Du kommer att få möta och bearbeta kunskapsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ...

 • ha gemensamma genomgångar
 • ha par - och gruppövningar
 • ha självständigt arbete
 • ha laborationer

Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och föra resonemang.

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

 • genom att arbeta aktivt på lektioner
 • genom att arbeta aktivt vid laborationer
 • genom att skriva laborationsrapporter
 • genom att delta i diskussioner och resonemang
 • genom att utföra skriftliga förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
FYSIK.ÅR7. ENHETER.Okt18

MASSA

ENHETER FÖR VIKT (OH21.År6) [Rättat själv]
Skriv i kilogram
Inte gjort
1 rätt svar
2 rätta svar
3 rätta svar
4 rätta svar
5 rätta svar
Skriv i gram
Skriv i hekogram
TEST [Rättat av mig]
Inte gjort
Inte tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

VOLYM

ENHETER FÖR VOLYM (OH22.År6) [Rättat själv]
Skriv i liter
Inte gjort
1 rätt svar
2 rätta svar
3 rätta svar
Skriv i centiliter
Skriv i milliliter
Skriv i deciliter
Skriv i liter

LÄNGD

TEST [Rättat av mig]
Inte gjort
Inte tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

VILKEN ENHET PASSAR? [Ab37.År6]

[Rättat av mig]
Inte gjort
Inte tillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

........
............
............
............
............
..............

Fy
År 7: FYSIK: MATERIA Ht18

MATERIA

Uppgift 1
Vad menas med materia?
Inte svarat
Fel svar
Har huvudsaklig förståelse för begreppet.
Har god förståelse för begreppet.

ENHETER

MASSA

Uppgift 2
Vilket ord används till vardags för massa?
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3a
2 ton = ___ kg
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b
1 kg ___hg
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3c
1,5 hg= ___g
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3d
20 000 g ___kg
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3e
420 g = ___ kg
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3f
0,5 kg ___hg
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9
Ge tre exempel på mätinstrument som kan användas för att mäta massa.
Inte svarat/fel svar
1 rätt svar
2 rätat svar
3 rätta svar

LÄNGD

Uppgift 4a
1,4 m = ___cm
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
2 dm = ___mm
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4c
0,55 m = ___cm
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4d
13 cm = ____ mm
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4e
600 mm = ____ m
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4f
3 mil = ____km
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8
Ge tre exempel på mätinstrument som kan användas för att mäta längd.
Inte svarat
1 rätt svar
2 rätta svar
3 rätta svar

VOLYM

Uppgift 5a
2 l = ____ dl
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5b
2 dm^3 = ____ l
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5c
1,5 l = ____ cl
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5d
2 000 ml = ____ l
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5e
1 cm^3 = ____ ml
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5f
1 m^3 = ____ l
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10
Ge två exempel på mätinstrument som kan användas för att mäta volym.
Inte svarat
1 rätt svar
2 rätta svar
Uppgift 11
Hur många dl går det i ett vanligt dricksglas? Avrunda till hela dl.
Inte svarat/svarat fel
1 dl
1,5-2,5 dl
2,5-4 dl
Uppgift 12
Om alla i klassen dricker ett glas mjölk eller vatten till lunch, hur många liter och deciliter dricker då klassen tillsammans? [Räkna med att ni är 25 elever i klassen]
Inte svarat/svarat fel
Fel svar. Räknat rätt utifrån felaktiga antaganden.
Rätt svar. Räknat rätt utifrån goda antaganden.
Uppgift 13
Hur mycket väska behöver vi ungefär dricka varje dag?
Inte svarat/svarat fel
Godtagbart antagande
Gott antagande
Uppgift 6
Vad får man veta om man gör en beräkning där man multiplicerar följande för ett föremål: längden x bredden x höjden?
Inte svarat/svarat fel
Godtagbart svar
Rätt svar
Uppgift 7a (Resonemang & Kommunikation)
Hur stor är arean av ett rum som är 6 m långt och 5 m brett? Skriv först upp den formel du använder.
Inte svarat/svarat fel
Godtagbart formel
Korrekt formel
Uppgift 7a fortsättning
Inte svarat/svarat fel
Påbörjar lösningen på ett sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Godtagbar lösning
Korrekt lösning med rätt enhet.
Uppgift 7b
Hur stor volym har rummet?
Inte svarat/svarat fel
Påbörjar lösningen på ett sätt som skulle kunnat gå att vidareutveckla.
Godtagbar lösning
Korrekt lösning med rätt enhet.
.....................
................................................
................................................
....................................................

Fy
ÅR 7. FYSIK. INLEDANDE. Volymbestämning (teori) Ht 2018

VOLYMBESTÄMNING

Mätglas 1
Hur stor volym är det mellan två sträck i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Mätglas 1
Hur stor volym vätska finns det i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar utifrån felaktigt förutsättningar.
Rätt svar
Mätglas 2
Hur stor volym är det mellan två sträck i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Mätglas 2
Hur stor volym vätska finns det i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar utifrån felaktigt förutsättningar.
Rätt svar
Mätglas 3
Hur stor volym är det mellan två sträck i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Mätglas 3
Hur stor volym vätska finns det i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar utifrån felaktigt förutsättningar.
Rätt svar
Mätglas 4
Hur stor volym är det mellan två sträck i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Mätglas 4
Hur stor volym vätska finns det i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar utifrån felaktigt förutsättningar.
Rätt svar
Mätglas 5
Hur stor volym är det mellan två sträck i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Mätglas 5
Hur stor volym vätska finns det i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar utifrån felaktigt förutsättningar.
Rätt svar
Mätglas 6
Hur stor volym är det mellan två sträck i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Mätglas 6
Hur stor volym vätska finns det i mätglaset?
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar utifrån felaktigt förutsättningar.
Rätt svar
---------------------
---------------------
---------------------
---------------------
--------------------------
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: