Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2018-10-14 07:46 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola 4 – 9 Vardagsaktiviteter
Hur kan du som elev veta vilka källor som är trovärdiga. Vad är sant och vad är inte sant (falskt) när du söker information. Vi möts dagligen av en mängd information och i detta område kommer vi tillsammans titta hur man kan värdera trovärdigheten.

Innehåll

Detta ska du som elev öva på:

 • Att granska, jämföra och värdera källor på Internet.
 • Hämta information från olika källor, både traditionella och digitala.
 • Att använda digitala medier på ett ansvarsfullt sätt. 

Så här ska vi jobba:

Du kommer att delta i workshops där du bekantar dig med ord begrepp och fakta i ämnet

Du kommer att delta i diskussioner

Öva på att värdera information - "informationsprovning"

Själv söka och värdera information

Visa hur man använder digitala medier på ett ansvarsfullt sätt.

Se filmer som berör information, reklam, nyheter och ansvarsfullt agerande i digitala medier.

 

Under arbetet bedöms din

Delaktighet i diskussioner och uppgifter

Din förmåga att delta i att värdera information från olika källor

Din förmåga i att delta i att använda digitala medier på ett ansvarsfullt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Reklam och information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
 • Information i såväl digitala som andra medier.
  VAA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan hämta information från olika källor.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: