Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer för de allra yngsta

Skapad 2018-10-14 10:14 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen visar stort intresse för dans, sång och musik!

Innehåll

Bakgrund

Vi ser ett stort intresse hos hela barngruppen för att sjunga, dansa, spela instrument och lyssna på musik. Det vill vi ta vara på och utveckla mer.

Mål

 • Att utveckla barnens balans, motorik, koordinationsförmåga
 • Att utveckla barnens ordförråd, språk samt kommunikationsförmåga
 • Att stimulera barnens vilja och lust att röra på sig
 • Att skapa positiva relationer inom barngruppen

Metod- Genomförande

Vi lyssnar på olika slags musikgenrer

Vi spelar på musikinstrument och skapar egen musik

Vi dansar och rör oss till olika musikstilar

Vi sjunger och lär oss nya sånger

Vi har samlingar både inomhus och utomhus 

Dokumentation

Vi använder oss av Ipad och papper och penna för att dokumentera verksamheten, vi filmar också vissa situationer. Unikum använder vi för att synliggöra för föräldrar och övriga pedagoger genom att skriva lärloggar på både individnivå och för hela gruppen. 

Uppföljning

Uppföljning sker löpande. Vi pedagoger reflekterar utifrån den dokumentation vi har i unikum för att på så vis kunna utmana barnen och utveckla verksamheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: