👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytmik & Rörelse - Storlek, Form & Riktning

Skapad 2018-10-14 11:39 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
En lektionsserier med fyra lektioner där eleverna får lära sig att skapa egna danser med och utan hjälp av danskort.
Grundskola 3 Musik Idrott och hälsa
Hur påverkas vi av musik? Kan musiken påverka våra rörelser? Vad innebär begreppen storlek, form och riktning när vi rör oss till musik? Allt detta och mycket mer kommer ni att få lära er. Nu kör vi!

Innehåll

 

Period V.42-43

Välkomna till Rytmik & Rörelse!

 

Lektion 1 – Storlek & Plats

Lektionen inleds med en introduktion

Över golvet på led: Eleverna ställer sig i fyra led, läraren markerar med kryss och gärna en kapten.
Eleverna utför olika typer av snabba rörelser, förflyttning – spring, hoppa, rulla, sidogalopp, hoppsa, high five, snurra, osv. (
Musik: All night – Parlov Stelar, Kizunguzungu)

Storlek: (stor, mellan, liten) läraren visar rörelser, elever gör efter.

Plats: Personligt utrymme, generellt utrymme. läraren visar rörelser, eleverna gör efter.

Mellanrumsleken: Läraren visar först med elev, sedan delas eleverna in i par (använd av leden, jobba med kompisen bakom). Inleds med kontakt och avslutas utan. (Musik – Från och med du - Oskar Linnros)

Följa John: 4 och 4 alternativt leden, följa John. Ledaren i gruppen varierar storlek och plats (Musik: Soft Landing – Eric Chapelle)
När musiken tar slut gör en staty där alla sitter ihop.

 

Bonus: Skapa egen rörelse. Dela in i par (jobba med samma som tidigare, alt den som sitter framför i leden)
Bestäm tre rörelser från din favoritsport. Sätt ihop dom och lär ut till en kompis. 
(Musik – Laurent Eyquem – Opening)

Mål: Utforska olika kroppsliga storlekar samt plats (personligt- och generellt utrymme)

Syfte: Utveckla elevernas rörelser till musik

 

Lektion 2 – Former & Hastighet

Återkoppling till föregående lektion. Genomgång av dagens lektion.

Introducera former: Rak, böjd, kantig och vriden samt hastighet: snabb, mellan, långsam. Ligg på golvet och blunda, alla mönster anges av läraren och utförs i personligt utrymme (Musik: song from a secret garden – secret)

Magiker och marionett: Trygghetsövning där eleverna arbetar i par. De styr varandra med osynliga trådar. Målet är att skapa rörelser till musiken. (Musik: Imaginary tea – Jon McLagughlin)

Uppvärmning Discokull: Röra sig efter specifika instruktioner (stora rörelser, mellan, små, långsamt, snabbt, tungt, lätt)

Skapa egen rörelse ABAB: Dela in i par (stöd med rörelsekort) Bestäm en rörelse/serie rörelser som går att upprepa och som befinner sig i personligt utrymme, välj själva om rörelserna ska vara stora eller små. Detta är er A rörelse. Bestäm sedan en eller en serie rörelser som går att upprepa som befinner sig i generellt utrymme, storlek ska vara motsatt till er första rörelse, detta är er B rörelse. Upprepa er A-B form och lägg till en stillastående startpose och avslut. Alla gör rörelserna tillsammans. (A-Ben, personligt, rak B-arm, generellt, kantig)

Alla i klassen gör rörelserna samtidigt (om stämningen tillåter kan halva klassen visa upp sina rörelser för resterande och därefter tvärtom) 
Reflektera därefter tillsammans.

Mål: Utforska kroppsliga former och hastighet

Syfte: Utveckla elevernas rörelser till musik

 

Lektion 3 - Riktning

Återkoppling från förra lektionen. Genomgång av lektionen

Skapa staty: Eleverna delas in i par. En i paret blundar och den andra formar en staty av sin partner. Övningen ska helst utföras 

Introducera riktningar: Diagonaler, hörnen markerade med kryss. Eleverna springer, rullar, kors/ihopkrupen på golvet + rulla upp/ner på knän+ pressar händerna upp mot taket, händerna i sidan, hoppa isär-ihop, kräla parallellt, indian hopp, high five, över armar, under armar.

Följa John: ledaren varierar storlek och riktning. Vid behov styr pedagogen riktning (fram, bak, sida) När musiken tar slut gör en staty där alla sitter ihop.

Skapa egna rörelser ABAB: Dela in i par. Bestäm en rörelse/serie rörelser som går att upprepa och som befinner sig i personligt utrymme, välj själva om rörelserna ska vara stora eller små. Detta är er A rörelse. Bestäm sedan en eller en serie rörelser som går att upprepa som befinner sig i generellt utrymme, storlek ska vara motsatt till er första rörelse, detta är er B rörelse. Upprepa er A-B form och lägg till en stillastående startpose och avslut. Alla gör rörelserna tillsammans. (A-Ben, personligt, rak B-arm, generellt, kantig) (Musik – Laurent Eyquem – Opening)

Mål: Utforska riktningar (fram, bak,sida, upp, ned)

Syfte: Utveckla elevernas rörelser till musik

Bonus: Visa upp min expressiva dans

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3