👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2018-10-14 11:59 i Skinnefjällsskolan Härryda
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2015/2016
Grundskola 3 Svenska
Svenska

Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven.

Innehåll

Undervisning - detta ska du få lära dig:

Du ska kunna:

 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • läsa med flyt.
 • använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva läsligt för hand och på dator.
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • läsa och förstå enkla faktatexter.
 • skriva egna faktatexter
 • återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

 • ha gemensamma diskussioner som handlar om det vi arbetar med.
 • läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel.
 • träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar
 • skriva olika sorters texter både för hand och på dator.
 • utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok.
 • läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • skriva olika sorters texter och förstå hur de är skrivna.
 • läsa med flyt och förstå det som du läst.
 • använda dig av enkel grammatik.
 • stava enkla och ofta använda ord.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • skriva olika sorters texter och arbeta med att utveckla det du skrivit. 
 • läsa högt för lärare med flyt.
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och där i kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel.
 • arbeta i Nyckeln till skatten: Språknycklar där du arbetar med grammatik och att skriva olika sorters texter.
 • du är delaktig i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten

Du har nått målen
På god väg mot målen
På väg mot målen
Läsa olika texter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan samtala om vad som är huvudbudskapeti texten.
Med viss hjälp från pedagog kan du själv läsa texter. Du förstår det mesta vad texten handlar om och kan prata om det.
Du behöver hjälp av pedagog för att förstå texter. Du kan svara på mycket enkla frågor om vad texten handlar om.
Enkla skrivregler
 • Sv   3
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder ibland stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du behöver ofta påminnas av pedagog att använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Stavning
 • Sv   3
Du stavar rätt på de ord som du själv ofta använder och ord som ofta förekommer i elevnära texter.
Du stavar rätt på de flesta ord som du själv ofta använder när du skriver meningar och texter.
Du behöver ofta hjälp av pedagog med att stava rätt på de ord som du själv ofta använder.
Skriva faktaktexter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan själv ta reda på fakta och därefter skriva egna enkla faktatexter
Med viss hjälp från pedagog kan du: ta reda på fakta och skriva enkla faktatexter.
Med hjälp av pedagog kan du skriva enkla faktatexter
Skriva berättande text
 • Sv   3
Du kan använda olika strategier för att strukturera upp din text. Du kan skriva berättelser med inledning, handling och avslutning.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att planera och strukturera upp din text. Du kan skriva enkla berättelser med inledning, handling och avslutning. .
Du behöver hjälp av pedagog med att: planera och strukturera din text som du ska skriva.
Läsa instruerande text
 • Sv   3
Du kan läsa och följa olika instruktioner
Du kan läsa olika instruktioner, med viss hjälp från pedagog kan du följa de instruktioner du läst.
Du behöver hjälp av pedagog med att läsa och att förstå instruktioner
Skriva instruerande text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver egna instruerande texter så att innehållet blir tydligt för andra. Du kan skriva med läslig handstil och på dator.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att strukturera upp din instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator.
Du behöver hjälp av pedagog med att skriva en instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator. .
Bearbeta text
 • Sv   3
Du kan med hjälp av givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Med viss hjälp av pedagog kan du ge enkla omdömen om dina egna texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Med hjälp av pedagog kan du bearbeta och förtydliga texten.