👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter, ht 18

Skapad 2018-10-14 12:56 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i växter och djur. Vi kommer att lära oss mer om livets utveckling och hur växter och djur sorteras. Vi studerar växter och djurs livscykler.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen, se nedan.

 

Det här ska du som elev lära dig

 • Hur man sorterar växter i olika familjer, utifrån blommans form, blomställning, bladens form, kant på bladen och stjälken.
 • Namnge blommans olika delar och förklara delarnas funktion
 • Förklara vad fotosyntesen innebär och varför den är livsnödvändig för människor och djur
 • Träna arter på Quizlet(djur, växter och svampar)
 • Växtens livscykel, pollinering och fröspridning
 • Hur man sorterar djur i olika familjer. Du ska kunna dela in djur i ryggradslösa djur och ryggradsdjur och ge exempel på djurgrupper inom varje kategori.
 • Nämna några viktiga skillnader mellan växter och djur
 • Beskriva några olika djurs livscykler, till exempel fjärilens och grodans
 • Svampens delar

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa och diskutera sidor i Biologiboken och göra de sidor i Arbetsboken som hör till

Filmer:

Life 6- insekter

Life 9 - Växter

Tax och Tass, del 1-5

Webbresurser:

Quizlet

Laborationer

Mögeltest, inklusive felkällor

Likheter och skillnader mellan gran och tall

En ärtas livscykel(vt 18)

 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

se nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6