👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2018-10-14 14:22 i Grebbestadsskolan Tanum
Muntlig presentation av valfritt ämne i engelska. Tala inför en större eller mindre grupp.
Grundskola 6 Engelska
Träning på muntlig presentation i engelska!

Innehåll

Förmågor och Centralt innehåll, se nedan.

Att göra

 • Du ska förbereda en muntlig presentation på engelska. Presentationen får vara 3 minuter lång. 
 • Välj ett av de teman vi går i genom.
 • Skriv ner fakta  och gör en tankekarta om det du valt att berätta. Gärna berätta varför du valt just det. Tänk på att ha en tydlig inledning och en tydlig avslutning. Utifrån det du vet och det du tar reda på ska du sen välja ut det viktigaste att lyfta fram i din presentation. 
 • Använd stödord under presentationen.
 • ÖVA ÖVA ÖVA  på din presentation. Du måste öva HÖGT för att träna på muntlig redovisning. 
 • Spela in din muntliga presentation och skicka/airdroppa den till mig.
 • Du ska också få en feedback (respons) på presentationen från ett par kompiar och själv ge feedback på dina kompisars presentation. Välj  max tre saker som var bra (exempel: tydligt, intressant, bra presenterat, påläst, varierat ordval, bra språk, lätt att förstå, lagom tempo, ögonkontakt, osv.) och något som gör presentationen bättre nästa gång.

                                     

Bedömning

Du kommer att bli bedömd enligt matrisen för muntlig redovisning här nedanför. 

Jag bedömer dina kunskaper vid redovisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Vad läraren bedömer.

F
E
C
A
Inledning
Ingen inledning alls utan man hoppar bara direkt in i ämnet.
Inledningen består mest i att man berättat vilket ämne man har.
Inledningen väcker intresse men ger ingen tydlig bild av vad som kommer att tas upp.
Inledningen väcker direkt ett intresse och ger en kort och tydlig bild av vad som kommer.
Förberedelser
Det är tydligt att ingen förberedelse alls är gjord. Inga papper är i ordning och personen läser bara innantill.
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa hela tiden utan tittar upp från pappret då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Fakta
Mycket knapphändig fakta presenteras. Det är inte troligt att många i publiken får lära sig något nytt.
En del fakta presenteras, mycket är sådant som många redan känner till men en del kan vara nytt för publiken.
Det är uppenbart att personen har läst på mycket och kan en hel del om ämnet. Publiken får lära sig mycket nytt.
En stor mängd fakta presenteras och personen har gått in på djupet i ämnet och visar stora kunskaper. De fakta som tas upp är relevanta.
Tydlighet
Det är svårt att följa med i redovisningen och förstå vad som sägs.
Man förstår vad som sägs utan alltför stor ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Strukturen, uppdelningen i gruppen, talet och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
Språklig medvetenhet
Det finns ingen tanke alls bakom språket utan personen använder till största delen det språk som används i källorna (läser innantill).
Språket är inte anpassat till mottagare eller situation. Slang används ibland och inga ord eller begrepp förklaras.
Språket är anpassat till mottagarna genom att man skriver upp några nya svåra ord på tavlan och översätter dessa.
Språket är anpassat till mottagaren genom att svåra ord gås igenom och förklaringar till ord och begrepp görs löpande på engelska under presentationen.
Ordförråd och språklig säkerhet
Har mycket svårt att uttrycka sig och berätta om han/ hon inte får läsa i papperen.
Har svårt att formulera om och komma tillbaka när han/ hon kommer av sig. Kan inte förklara ord utan att ta till svenska. Ordförrådet är begränsat.
Personen visar variation och kan säga samma sak på flera olika sätt, använder aldrig svenska.
Personen visar stor variation i ord- och uttryckssätt. Kan använda flera olika ord för samma sak. Använder ämnestypiska ord. Personen kan formulera om meningar om han/ hon kommer av sig och kan förklara ords betydelse utan att använda svenska.
Språklig korrekthet
Gör så många fel att det blir svårt att förstå innehållet i det som sägs.
Många fel görs när det gäller verb, pluralformer etc. men man förstår ändå vad som sägs även om det ibland blir lite otydligt.
En del fel görs men det påverkar inte förståelsen av det som sägs och känns inte speciellt störande.
Rätt verbformer, tempus, plutralformer etc. på de flesta ställen. Nästan alltid rätt ordföljd.
Kontakt med publiken
Tittar inte upp från pappret alls.
Tittar upp från pappret ibland men har ingen ögonkontakt med publiken.
Tittar ofta upp och möter publikens blickar.
Har ögonkontakt med publiken stor det av tiden och tittar runt på alla. Får alla att känna sig tilltalade. Kanske ställs frågor till publiken eller så engageras de på något annat sätt.

En
Engelska Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att förstå innehållet i talad engelska. Elevens förmåga att förstå innehållet i engelska texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Elevens förmåga att formulera sig tydligt i skrift. Elevens förmåga att formulera sig tydligt i tal.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Elevens förmåga att bearbeta och förbättra sina skriftliga framställningar. Elevens förmåga att bearbeta och förbättra sina muntliga framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Elevens förmåga att anpassa sitt sätt att uttrycka sig skriftligt efter syfte, mottagare och situation. Elevens förmåga att anpassa sitt sätt att uttrycka sig muntligt efter syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Elevens förmåga att välja och använda strategier för att förbättra den skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.